Carlsbergfondet udgiver hvert år et årsskrift, der gennem illustrerede artikler giver indsigt i hele Carlsbergfamiliens aktiviteter. Ny Carlsbergfondet har bidraget med nedenstående seks artikler til årsskriftet 2017. 

 

13. GLYPTOTEKET NU
Christine Buhl Andersen

14. DA CARL SKREV TIL AUGUSTE
Claus Grønne

15. ET SNIGANGREB PÅ ELEVERNE
Tom Hermansen

16. AVANTGARDEN OVERGIVER SIG ALDRIG
Per Jonas Storsve

17. GULDALDERKUNSTNEREN, DER FORMEDE SIG SELV
Jesper Svenningsen

18. JAIS NIELSEN I NYT LYS
Karsten Ohrt

 

Læs årsskriftet 2017 digitalt eller download som pdf.

Årsskriftet kan rekvireres gratis ved henvendelse til Ny Carlsbergfondet.

 

Beretning
Årsskrifterne har til og med 2015 indeholdt en oversigt over det foregående års bevillinger og fordelingen mellem de fundatsbestemte hovedaktiviteter. Efter 2015 vil disse oplysninger være tilgængelige på Carlsbergfamiliens respektive hjemmesider.

Download Ny Carlsbergfondets beretning for året 2016.

Download Ny Carlsbergfondets beretning for året 2015.