Jacob Wamberg ( 1961) har siden 1996 været ansat ved Aarhus Universitet, hvorfra han i 2004 blev udnævnt som professor. I årene 1991-94 var Wamberg ph.d.-stipendiat på Institut for Kunsthistorie ved Københavns Universitet. I 2005 opnåede han graden dr.phil. på baggrund af disputatsen Landskabet som verdensbillede.

Siden sin udnævnelse til professor ved afdeling for kunsthistorie på Aarhus Universitet i 2004 har Jacob Wambergs forskningsmæssige fokus været kunstens forhold til natur og teknologi, som han har belyst i en bred kunsthistorisk sammenhæng.

Jacob Wamberg har rig erfaring med forskeruddannelser, bevillingsprocesser og forskningsledelse og er desuden både forfatter, medforfatter og redaktør af en lang række bøger og videnskabelige artikler.