Lea Porsagers stedsspecifikke kunstværk KLIT tager form som et anlagt kystlandskab, og er en strandbiotop (fra det græske: bios, der betyder ’liv’ og topos ’sted’). Her kan kystens planter og småkryb leve og dø i et passende miljø. Som et økosystem er Lea Porsagers KLIT under konstant tilblivelse og giver planterne i landskabet mulighed for at vokse vildt over tid.

Se video om KLIT

KLIT, der er anlagt midt i et urbant miljø med omkredsende veje og trafik, er beplantet med strandens fauna. Det vil over årene vokse til et landskab, som vi kender det fra de danske kyster. Sand og muslingeskaller udgør biotopens fundament, mens 18 forskellige plantearter, bl.a. havtorn, klitrose, kællingetand, vild gulerod og kongepen vokser frem i landskabet.

Fra strand til laboratorium

KLIT fungerer samtidig som et kontrolleret eksperiment med afsæt i fysikkens verden. Med flere af de små skulpturer, som er placeret i det bølgende landskab, refererer Lea Porsager til det berømte dobbeltspalte-eksperiment, der kendes fra kvantemekanikken – et eksperiment, som fortsat er omgærdet af mystik.

I KLIT strømmer to muslingeskalsbølger mod en skulpturel dobbeltspalte af aluminium. På den anden side af aluminiumspladen opstår landskabet som et tredimensionelt interferensmønster i sand, der samtidig husker den besøgende på de former, der opstår, når havet trækker sig tilbage. Som forunderligt eksperiment udgør KLIT en strandbiotop, der opfører sig som en forstyrrelse af det byrum, der omgiver den, og som vil forandre sig og ændre form og karakter over tid. Ikke mindst i kraft af påvirkninger fra vejr, klima og de besøgendes indtræden og færden i værket.

KLIT kan tilgås med både sanser og intellekt. Det er skabt til HF & VUC Fyn og skal fremover være en del af undervisningen af skolens elever. Samtidig er det et skulpturelt landskab, som kan sanses, føles, duftes og smages af alle byens borgere og besøgende.

Om Lea Porsager

Lea Porsager (f. 1981) er en dansk billedkunstner uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og Städelschule, Frankfurt am Main. Lea Porsager modtog i 2021 sin ph.d.-grad ved Malmø Kunstakademi. Hendes værker centrerer sig om det okkulte og esoteriske, idet hun tager ideer og materiale ind fra naturvidenskaben, politik og feminisme. I krydsfeltet mellem spekulation og fabulering arbejder Lea Porsager i en bred variation af medier heriblandt film, skulptur, tekst og fotografi.

Lea Porsager har haft soloudstillinger på Kunsthal Charlottenborg og Overgaden i København, Moderna Museet i Stockholm, Künstlerhaus Bethanien i Berlin og The Emily Harvey Foundation i New York og deltaget på dOCUMENTA (13) i Kassel. Lea Porsager skabte i 2018 mindesmærket Gravitational Ripples, der er placeret i Stockholm og skabt til erindring om de mange svenskere, der mistede livet under tsunamien i Sydøstasien i 2004. Lea Porsager har modtaget Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat (2014) og Ny Carlsbergfondets kunstnerlegat (2022).