Som det første led i en satsning på kunstvidenskabelig forskning finansierede Ny Carlsbergfondet i 2012-2014 15 ph.d.-stillinger, der var samarbejder mellem danske museer og universiteter. Ph.d.-stipendiaterne talte bl.a. mag.art. Rasmus Kjærboe og hans forskningsprojekt, der kaster lys på Ordrupgaards særlige historie som en af de første private kunstsamlinger, der blev gjort tilgængelige for offentligheden.

Fra herskabshjem til museum  
Ordrupgaard blev opført i årene 1916-1918 af Etatsråd Wilhelm Hansen, der var en passioneret kunstsamler. Hansen opbyggede både en dansk og en fransk samling, hvoraf særligt den sidstnævnte var enestående og talte værker af bl.a. Manet, Cezanne, Monet, Gauguin samt en række værker fra romantikken og realismen.

Villaen med sine naturskønne omgivelser tjente som Wilhelm Hansens privatbolig, men havde en indbygget ”gallerigang”, som Hansen-parret åbnede for offentligheden i 1918 – et innovativt skridt for sin tid, påpeger Kjærboe. Han uddyber: ”Med en førsteklasses samling over fransk kunst præsenterede Ordrupgaard sig som et alternativ til de autoritære og gammeldags museer inde i byen. På mange måder er privatsamlingen en forløber til vor tids oplevelsesbaserede kunstmuseer, hvor natur, kunst og nydelse går hånd i hånd.”

De moderne kunstsamlere
Collecting the modern betragter således Ordrupgaard ud fra et større kunst- og museumshistorisk perspektiv og viser bl.a. de private samleres vigtige rolle i det moderne kunstmuseums tilblivelse:

”Ved at undersøge museer som Ordrupgaard får vi et indblik i, hvordan modernistisk kunst blev opdaget og populariseret af kunstsamlere i årtierne efter 1900. Min afhandling er den første samlede undersøgelse af de tidligste museer for modernistisk kunst, der alle blev startet af ambitiøse samlere, som mente at kunsten kunne skabe en markant forskel – i såvel samfundet som den enkeltes liv”, fortæller Kjærboe.