Er der et maksimum for beløb, der kan søges?

Nej.

Får ansøger præcis det beløb, der ansøges om?

Ansøgningen kan imødekommes både helt eller delvist.

Ydes der støtte til kunstneres produktion af kunstværker?

Nej, fondet støtter ikke kunstneres værkproduktion.

Hvordan får ansøger svar?

Efter bestyrelsens behandling modtager ansøger svar via Ny Carlsbergfondets ansøgningssystem. Bevilges en ansøgning, foregår den efterfølgende sagsbehandling ligeledes via ansøgningssystemet. Afslag på ansøgninger begrundes ikke.

Hvornår får ansøger svar?

Som regel går der under en måned, fra ansøgningen bliver behandlet på et bestyrelsesmøde, til svaret foreligger.

Ydes der støtte med tilbagevirkende kraft?

Det er ikke et krav, at projektet ikke er påbegyndt. Men afsluttede projekter støttes ikke.

Ydes der støtte til en del af et projekt?

Ja, ansøger kan med fordel angive i ansøgningen, hvor stor en del af udgifterne fondet anmodes om.  

Stilles der krav om egenfinansiering?

Nej.

Hvornår bliver bevillingen udbetalt?

Bevillinger til museers erhvervelser kan udbetales med det samme. Overdragelse af fondets værker til museer kan effektueres med det samme. Ifm. med publikationer udbetales bevillingen først, når bogen foreligger. Støtte til forskningsrejser udbetales, før rejsen påbegyndes. Ved udsmykningsprojekter udfærdiges en kontrakt med budget og tidsplan. Bevillinger til forskning udbetales, når ansættelseskontrakter mellem forsker og ansættelsessted er tilsendt Ny Carlsbergfondets sekretariat.

Hvad med skat?

Fondet indberetter alle bevillinger til skat på det cpr- eller cvr-nummer, der er angivet i ansøgningen.

Kan ansøgningen være på engelsk?

Ja.

Ydes der støtte til individuelle rejser/studieophold ifm. uddannelse?

Nej.

Hvorfor må ansøger ikke selv på forhånd vælge kunstner til et udsmykningsprojekt?

Ny Carlsbergfondet deltager aktivt i den faglige udvikling af alle udsmykningsprojekter, der ydes bevilling til. Derfor er færdigplanlagte projekter med allerede udarbejdede faglige præmisser (fx af eksterne konsulenter o.lign.) som udgangspunkt ikke relevante for fondet at engagere sig i.