Ansøgninger skal oprettes og indsendes online via Ny Carlsbergfondets ansøgningssystem.

GÅ TIL ANSØGNING

Oprettelse af ansøger

For at tilgå Ny Carlsbergfondets ansøgningssystem skal ansøger indledningsvis oprette en profil. Er ansøger allerede oprettet med profil, skal ansøger benytte tidligere login. Behandlingssvar og yderligere dialog i forbindelse med indsendt ansøgning sker til den profil, ansøgningen er oprettet fra.

Ansøgningsforløb

Forløbet i ansøgningssystemet består af en overskuelig formular, hvor hovedoplysninger omkring ansøger, projekt og økonomi skal udfyldes. Derudover skal ansøger overveje relevante bilag, der kan uploades i forlængelse af formularen. En ufærdig ansøgning kan altid gemmes som kladde, så det er muligt for ansøger at tilgå sin ansøgning i flere omgange inden den endelige indsendelse.

Hvad skal en ansøgning indeholde?

En samlet ansøgning med bilag forventes som minimum at indeholde:

  • Kontaktoplysninger på ansøgeren/ansøgerne.
  • En dækkende ansøgning, der fremstiller det ansøgte formål.
  • En tydelig markering af projektets økonomi.
  • En nærmere specificering af, hvad der måtte ønskes fra Ny Carlsbergfondet.
  • En redegørelse for, hvilke andre fonde, der måtte være søgt.
  • Ved publikationer skal ansøgningen vedlægges indholdsfortegnelse, forlagskalkule og markedsføringsplan.
  • Ved kunstmuseers ansøgning om støtte til erhvervelse af værker skal der vedlægges et tilbud fra sælger (galleri, kunstner eller andre).
  • Såfremt et kunstmuseum ønsker at erhverve et værk fra en privatperson, skal der vedlægges en uvildig vurdering af værket (dette gælder ikke for værker der købes direkte af kunstneren, medmindre prisen er højere end 400.000 kr.).
  • Ved erhvervelse af værker af nulevende kunstnere skal der vedlægges et CV på kunstneren på max én side.
  • Godkendelse af samtykkeerklæring til behandling af din ansøgning (godkendes online i ansøgningssystemet).

Databeskyttelsespolitik

Beskyttelse af personlige oplysninger har høj prioritet hos Ny Carlsbergfondet. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan Ny Carlsbergfondet behandler dine oplysninger.

Ny Carlsbergfondets databeskyttelsespolitik

Samtykke til behandling af din ansøgning