Christine Buhl Andersen, forkvinde

Morten Kyndrup

Stine Høholt

Lisette Vind Ebbesen

Toke Lykkeberg

 

Bestyrelsen og dennes formand udpeges af Carlsbergfondets bestyrelse efter forudgående forhandling med de fungerende medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne har en kunstfaglig/-videnskabelig baggrund.

Bestyrelsens opgaver og honorarer

Fortegnelse over Ny Carlsbergfondets bestyrelse siden 1902