Kommuner, institutioner, skoler, hospitaler og andre aktører kan ansøge om et kunstprojekt til bygninger, by- eller landskabsrum, hvor mange kan få adgang til og glæde af kunsten.

Kunstprojektet kan enten tage form af en ophængning af eksisterende kunst eller udføres som et stedsspecifikt værk. Ny Carlsbergfondets bestyrelse beslutter på baggrund af ansøgningen, om det pågældende projekt skal udføres som ny, stedsspecifik kunst, eller om fondet donerer værker fra fondets beholdning af flytbar kunst.

Ny Carlsbergfondet deltager aktivt i den kunstfaglige udvikling af alle projekter, der ydes bevilling til, og udvælger derfor også kunstner. Der ydes ikke støtte til projekter, hvor kunstneren på forhånd er udpeget. 

Vi anbefaler, at du orienterer dig i de særlige rammer og krav/vilkår, der knytter sig til donation af kunst i det offentlige rum, forud for indsendelsen af din ansøgning.  Læs mere om vilkår for donationer.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • En dækkende projektbeskrivelse på højst to normalsider à 2.400 tegn inkl. mellemrum, der:
    • fremstiller det ansøgte formål
    • redegør for projektets tilgængelighed og fremtidige modtagere/brugere
    • redegør for organisationen bag ansøgningen.
  • En tidsplan, hvor en sådan har indflydelse på projektets gennemførelse, fx i forbindelse med et bygge- eller anlægsprojekt.
  • En redegørelse for hvilke andre fonde, der måtte være søgt.