Denne praksisbaserede forskning foregår gennem og på baggrund af to kontekstspecifikke kuratoriske projekter: The Timeshare Project og en igangværende kommission, som udfolder og responderer på institutionelle problemstillinger.

The Timeshare Project (2017) fandt sted i regi af Kunsthal Aarhus’ 100-års jubilæum og tog udgangspunkt i et institutionelt skisma, som jubilæumsbegivenheden introducerede. Kunsthallen har – i modsætning til museet – ikke en samling og har derfor heller ikke for vane at historisere. Fokus er derimod på samtiden og samtidskunst. En gængs modus operandi i forbindelse med jubilæer er imidlertid at reminiscere og gøre status over årene, der gik – en handling, som ret beset strider mod kunsthallens institutionelle logik.

I stedet for en diakron udgravning af en lokal historie er The Timeshare Project derfor synkront orienteret i forhold til globale samtider. Fem internationale kunstorganisationer og -kollektiver, The Real DMZ Project (Seoul), Starship Magazine (Berlin), Oda Projesi & SALT (Istanbul/Ankara), Rond-Point Projects (Marseilles) og Eastside Projects (Birmingham) blev inviteret til på skift at realisere ugelange programmer i kunsthallens rotunde i form af eks. performances, foredrag, udstilling og workshops. Som vi kender det fra en timeshare ferielejlighed, er det, der deles her, ikke det samme tidsrum, men det samme rum på forskellige tidspunkter. Deltagerne producerede desuden hver især en publikation, som udgør projektets andet tidsdelingsformat.

Nye arrangementer

Det andet kuratoriske projekt er en igangværende kommission af et stort panelopdelt gardin af Céline Condorelli (f. 1974 i Paris), som kan foldes ud i varierende konstellationer og danne ramme om kunsthallens public programme i 2019. Kommissionen responderer på et behov for at kunne facilitere auditive og diskursive arrangementer i en 100 år gammel white cube bygget til visuel kunst og komplicerer desuden relationen mellem udstilling og public programming.

Artikler

”To Centennial in an Age of Biennials” om The Timeshare Project                        
“Up Against the White Cube” om Condorelli-kommissionen
”Thinking Twice” ­­om metode i praksisbaseret forskning

Om stipendiaten

Trine Friis Sørensen (f. 1978 i Sønderborg) er kurator, og hendes forskning anlægger et praksis-baseret perspektiv på vidensproduktion. I sin ph.d. (København, 2015) udviklede hun kommissionen som en kuratorisk undersøgelsesmåde på baggrund af kommissionsprojekter med Kajsa Dahlberg og Olof Olsson i regi af DRs Radioarkiv. Hun organiserer og modererer foredragsserien How We Curate i Kunsthal Aarhus og er desuden koordinator for den nye masteruddannelse i kuratering, MA Curating, ved Aarhus Universitet. Hendes forskning er bl.a. udgivet i Nordic Journal of Aesthetics og Sternberg-serien The Contemporary Condition.