Modtagere af Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat
(tidl. Rejselegat, Romerstipendie, Udl.stipendiet)

2024: Tabita Rezaire (DKK. 400.000), Kirsten Christensen (DKK. 400.000), Ahmad Siyar Qasimi (DKK. 400.000), Fryd Frydendahl (DKK. 400.000), Goodiepal (DKK. 400.000)

2023: Lilibeth Cuenca Rasmussen (DKK. 200.000), Jane Jin Kaisen (DKK. 200.000)

2022: Lea Porsager (DKK. 200.000), Tue Greenfort (DKK. 200.000)

2021: Nina Beier (DKK. 200.000), Kathrine Ærtebjerg (DKK. 200.000)

2020: Hanne Nielsen & Birgit Johnsen (DKK. 175.000), Peter Linde Busk (DKK. 175.000)

2019: Julie Nord (DKK. 150.000), Jesper Just (DKK. 150.000)

2018: Anette Harboe-Flensburg (DKK. 100.000), Kaspar Bonnén (DKK. 100.000) 

2017: Morten Stræde (DKK. 100.000), Trine Søndergaard (DKK. 100.000)

2016: Sophia Kalkau (DKK. 100.000), Tal R (DKK. 100.000)

2015: Kirstine Roepstorff (DKK. 100.000), Christian Lemmerz (DKK. 100.000) 

2014: Ingen uddelinger

2013: Jesper Christiansen (DKK. 100.000), John Kørner (DKK. 100.000) 

2012: Ingen uddelinger

2011: Ann Lislegaard (DKK. 75.000), Lars Nørgård (DKK. 75.000), Krass Clement (DKK. 75.000) 

2010: Glarmester Per Sten Hebsgaard (DKK. 75.000), Forlægger Søren Møller Christensen (DKK. 75.000)

2009: Erik A. Frandsen (DKK. 75.000), Bodil Manz (DKK. 75.000), Per Bak Jensen (DKK. 75.000) 

2003: Kirsten Lockenwitz, Puk Lippmann, Maria Thorsen, Mogens Møller

2001: Viggo Rivad, Jane Reumert, Knud Fladeland Nielsen, Viera Collaro 

2000: Elsa Nielsen, Egon Fischer

1999: Hanne Varming, Erland Knudssøn Madsen, Bent Sørensen, Helle-Vibeke Erichsen, Kirsten Klein, Nanna Hertoft

1998: Freddie Lerche, Thomas Bang, Inge Lise Westman, Sven Dalsgaard 

1996: Jette Wohlert, Jørgen Borg, Peter Neuchs

(Obs. Udl.stipendiet endeligt nedlagt)

1994: Kirsten Justesen

(Obs. Udl.stipendiet er nedlagt i sin nuværende form. Herfra: Rejselegat) 

1993: Kehnet Nielsen

1992: Doris Bloom 

1991: Søren Jensen

1990: Anette Abrahamsen 

1989: Peter Mandrup

1988: Eva Isabel Koch 

1987: Jon Gislason

1986: Erik August Frandsen 

1985: Margrete Sørensen

1984: Niels Nedergaard 

1983: Karin Birgitte Lund

1982: Torben Ebbesen 

1981: Erik Hagens

1980: Sys Hindsbo, Jørgen C. Rasmussen 

1979: Poul Isbak

1977: Tove Lund Larsen 

1976: Johan Fogh