Ny Carlsbergfondet tilstræber at følge Anbefalingerne for god Fondsledelse, der er udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse.

Ny Carlsbergfondet er en almennyttig filantropisk fond, som ikke er omfattet af kravene til erhvervsdrivende fonde. Fondet ønsker dog at redegøre for fondsledelsen efter samme principper som for erhvervsdrivende fonde.

Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1.1.2023 – 31.12.2023.

Sådan opfylder Ny Carlsbergfondet anbefalingerne.