Ny Carlsbergfondet erhverver løbende værker af danske og udenlandske kunstnere.

Der kan søges i fondets værkdatabase: https://www.ny-carlsbergfondet.dk/da/soeg-i-kunsten. Skriv ”disponibelt” i søgefeltet for se de værker, der er tilgængelige.

Hvem kan søge?

Danske museer kan søge om overdragelse af værker fra fondets beholdning. Og udenlandske museer kan søge om overdragelse af værker af danske kunstnere fra fondets beholdning.

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgningsfrist. Se de specifikke frister under ”Ansøgningsfrist og møder”.

Ansøgningsproces

  1. Ansøgning om donation indsendes gennem fondets online ansøgningssystem.
  2. Ny Carlsbergfondets bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og giver enten tilsagn eller afslag.
  3. Ansøger modtager svar gennem fondets online ansøgningssystem. Der er en behandlingstid på et par uger efter bestyrelsesmødet.

Kriterier

Ny Carlsbergfondet lægger vægt på, at:

  • der ansøges om væsentlige værker, der bidrager betydningsfuldt og relevant til museets samling.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om overdragelse af kunstværker, indkøbt af fondet. Fondet dækker udgifter til nødvendig konservering af værker forud for overdragelsen.

Fondet støtter ikke udgifter til transport og forsikring i forbindelse med overdragelsen, hverken i Danmark eller i udlandet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • En redegørelse for værkets bidrag til museets samling og indkøbspolitik på højst to normalsider a 2.400 tegn inkl. mellemrum.
  • Værkoplysninger (kunstner, titel, år, materialer, mål, foto).
  • Prioriteret liste, hvis der søges om overdragelse af flere værker på én gang.

Yderligere materiale, der vedhæftes ansøgningen, vil ikke indgå i bedømmelsen.

For yderligere spørgsmål

Kontakt Ny Carlsbergfondets sekretariat på sekretariatet@ncf.dk eller 33 11 37 65.