Postdoc-projektet udvider Jens Tang Kristensens tidligere ph.d.-forskning i begreberne transcendens og tomhed som form. Projektet omhandler ikke kun den konkrete kunst i kunstnergruppen Linien II, som var ph.d-afhandlingens emne, men også begrebernes politiske, æstetiske og religiøse betydning for det 19. samt 20. og 21. århundredes kunst på tværs af diverse ismer, genrer og geografiske skel.

Menneske og dyr

Med postdoc-projektet har Jens Tang Kristensen undersøgt den særlige måde, hvorpå det politiske og religiøse har spillet sammen inden for det kunsthistoriske og visuelle genstandsfelt, bl.a. via anvendelsen af det såkaldte dyregørelsesbegreb, der i forlængelse af den italienske filosof Giorgio Agamben kan siges at indeholde en iboende dikotomi, idet dyregørelsen ser ud til både at kunne indtage en aktiv politisk form versus en mere passiv introvert religiøs.

Jens Tang Kristensens forskning indgik som et led i udstillingen Becoming Animal, som blev vist i Den Frie Udstillings bygning i foråret 2018.

Om stipendiaten

Jens Tang Kristensen er ph.d. i kunsthistorie fra Københavns Universitet. Han deltager i diverse nationale og internationale forskningsnetværk og har publiceret nationale og internationale forskningsartikler og bøger om emner, der relaterer sig til primært politisk avantgardekunst fra og med det 20. århundredes begyndelse og til nutidens digitale kunst.