Området Holmsland er idyllisk beliggende ved Ringkøbing Fjord. Naturen er en del af hverdagslivet og tiltrækker også mange besøgende udefra. Med projektet vil Holmsland Sogneforening og Brugsforening skabe et nyt mødested syd for den lille by Kloster tæt på det internationalt anerkendte Surfspot for kitesurfere.

Ved siden af projektområdet skal der opføres en ny Brugs – som dermed flytter ud af byen. Brugsen er ikke bare en dagligvarebutik, men hjerterum og mødested for borgere i by og opland. Det kommende kunstprojekt er fysisk løsrevet fra Brugsen, men skal støtte op om det lokale fællesskab, der nu skal udspille sig syd for byen og med kig til fjorden.

Med Holmsland Hotspot er målet at skabe en stærk og synlig stedmarkør og et mødested med faciliterer, der lægger op til leg, liv og ophold for lokale, surfere og de mange turister, der året rundt besøger Holmsland.

Fakta

Projektområde:
Klostervej syd for byen Kloster i Ringkøbing-Skjern Kommune

Projektejer:
Holmsland Sogneforening og Holmsland Brugsforening

Idékonkurrence afvikles i perioden 1. december 2023 til 5. februar 2024.

Besigtigelsesturen på stedet foregår den 5. december 2023.

Bedømmelsesudvalg:

  • Rebecca Molders, Initiativgruppen Holmsland
  • Kaj D. Pedersen, Initiativgruppen, bestyrelsesformand Brugsen Holmsland
  • Christine Buhl Andersen, forperson, Ny Carlsbergfondet
  • Stine Lea Jacobi, programchef, Realdania

Rådgivere til bedømmelsesudvalget:

  • Per Høgh Sørensen, kulturchef, Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Trine Møller Madsen, projektchef, Ny Carlsbergfondet
  • Simon Harboe, projektchef, Realdania