Danske museer, herunder primært kunstmuseer, kan søge støtte til erhvervelse af værker af danske og udenlandske kunstnere, og udenlandske museer kan søge støtte til erhvervelse af værker af danske kunstnere.

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgningsfrist. Se de specifikke frister under ”Ansøgningsfrist og møder”. I forbindelse med køb af værker på auktion kan der sendes en hasteansøgning.

Ansøgningsproces

 1. Ansøgning om støtte indsendes gennem fondets online ansøgningssystem.
 2. Ny Carlsbergfondets bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og giver enten tilsagn om delvis eller fuld støtte eller afslag.
 3. Ansøger modtager svar gennem fondets online ansøgningssystem. Der er en behandlingstid på et par uger efter bestyrelsesmødet.

Kriterier

Ny Carlsbergfondet lægger vægt på, at:

 • der ansøges om væsentlige værker, der bidrager betydningsfuldt og relevant til museets samling.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges økonomisk støtte til erhvervelse af kunstværker.

Fondet støtter ikke udgifter til transport, forsikring, indramning og konservering i forbindelse med erhvervelser, hverken i Danmark eller i udlandet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • En redegørelse for erhvervelsens bidrag til museets samling og erhvervelsespolitik, samt værkets placering og betydning i kunstnerens praksis og produktion, på højst to normalsider a 2.400 tegn inkl. mellemrum.
 • Prioriteret liste, hvis der søges til flere værker på én gang.
 • Værkoplysninger (kunstner, titel, år, materialer, mål).
 • Et foto af værket/værkerne.
 • Et tilbud fra sælger (galleri, kunstner eller andre).
 • Erhverves værket fra en privatperson, skal der vedlægges en uvildig vurdering af værket (dette gælder ikke, hvis værket købes direkte af kunstneren, medmindre prisen er højere end 500.000 kr.).
 • Ved erhvervelse af værker af nulevende kunstnere skal der vedlægges et CV for kunstneren på højst én side.
 • En finansieringsplan inkl. information om medfinansiering og evt. ansøgt/bevilget fondsstøtte.

Yderligere materiale, der vedhæftes ansøgningen, vil ikke indgå i bedømmelsen.

Afrapportering

Fondet vil anmode bevillingsmodtager om at indsende værkfoto, stamdata og endelig købspris, efter erhvervelsen er foretaget.

For yderligere spørgsmål

Kontakt Ny Carlsbergfondets sekretariat på sekretariatet@ncf.dk eller 33 11 37 65.