Ny Carlsbergfondet støtter forskeres individuelle projekter indenfor kunstvidenskabelige problemstillinger i bredeste forstand. Projekterne skal være af 3-12 måneders varighed.

Ansøgningsfrist

Der kan søges en gang om året. Næste ansøgningsfrist er den 18. september 2024, kl. 12.

Hvem kan søge?

Individuelle kandidater, der ikke er ansat i stillinger med betydelig forskningsret og -pligt (for eksempel universitetsansatte).

Ansøgningsproces

 1. Forskeren ansøger Ny Carlsbergfondet om støtte til forskningsprojektet.
 2. Ny Carlsbergfondets bestyrelse vurderer de indkomne projektforslag og giver tilsagn eller afslag. Bestyrelsen kan vælge at sende projektforslag til ekstern faglig vurdering/peer review.

Kriterier

Projektet skal:

 • være tilknyttet en institution (museum, universitet eller lignende), der administrerer bevillingen herunder udbetaling af løn.
 • kunne gennemføres på 3-12 måneder.
 • på original vis forbinde sig med den vigtigste eksisterende forskning inden for området i Danmark og internationalt.
 • have en såvel kunstvidenskabelig som samfundsmæssig relevans.
 • være teoretisk og metodisk fyldestgørende.

Hvad kan der søges støtte til?

 • Lønmidler, der som udgangspunkt skal svare til niveauet for ansøgers aktuelle løntrin i de offentlige overenskomster.
 • Administrationsbidrag til institutionen på 20% af det ansøgte beløb til administration af bevillingen.
 • Der ydes dækning af dokumenterede merudgifter i forbindelse med barsel og sygdom i projektperioden.
 • ”Frikøb” af forskere, der er ansat i stillinger med betydelig forskningsret og -pligt (for eksempel universitetsansatte), støttes ikke.
 • Eventuelle udgifter til formidlingsmæssige formål (publikation, udstilling) kan søges efterfølgende. Midlerne søges gennem fondets almindelige ansøgningssystem og vurderes således på lige fod med andre ansøgninger.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Projektbeskrivelse på højst to normalsider à 2.400 tegn inkl. mellemrum, der forholder sig til de ovenfornævnte kriterier og som redegør for ansøgerens kvalifikationer ift. at gennemføre/udføre projektet på højt fagligt niveau.
 • Bekræftelse af aftale om tilknytning fra institution (museum, universitet eller lignende).
 • Fagligt CV på højst to normalsider, der dokumenterer kvalifikationerne i forhold til projektet.
 • Tidsplan
 • Højst to sider med illustrationer.
 • Litteraturliste på højst en side.
 • Budget.
 • Redegørelse for eventuel medfinansiering eller anden ansøgt/bevilget støtte.

Ansøgninger, der ikke overholder formalia, afvises administrativt. Bemærk at en normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum.

Afrapportering

Når et projekt er afsluttet, skal ansøger indsende et regnskab, samt en rapport på højst to normalsider over projektets forløb og resultater.

For yderligere spørgsmål

Kontakt: Forskningskonsulent Tom Hermansen, th@ncf.dk, +45 24813185