Levende kunst til det levende folk

Carl og Otilia Jacobsen fastlagde formålet og satte rammerne for Ny Carlsbergfondet, da de stiftede fondet i 1902. De vide rammer skal til enhver tid forstås og fortolkes med samme nytænkende tilgang til kunsten og samfundet, som stifterne havde.

Ny Carlsbergfondets strategi tager derfor sit udgangspunkt i fondets fundats, som den udfolder og fortolker.

Fondet skal med faglighed og passion stræbe efter at fremme kunstens betydning og vilkår i samfundet.

Den opgave, bryggeren stillede eftertiden, var til enhver tid at udbrede den levende kunst til det levende folk. Fondet skal derfor udvikle og tilfredsstille sansen for og trangen til kunst ved at gøre den ypperste kunst tilgængelig og nærværende for alle.

Styrende principper

Ny Carlsbergfondet følger i forlængelse af formål og fundats disse principper:

Fondet

  1. er nytænkende i sit arbejde og relevant for samtiden;
  2. bestræber sig på altid at støtte kunst af højeste kvalitet;
  3. medvirker målrettet til at udvikle kunsten mod det ypperste;
  4. forholder sig til væsentlige strømninger og udfordringer i samfundet;
  5. bidrager til bredde og mangfoldighed i kunstens verden;
  6. betragter med udgangspunkt i Danmark kunsten som global;
  7. insisterer på professionel og passioneret formidling for at gøre kunsten tilgængelig og nærværende;
  8. er opmærksom på kunstens forskellige aktører og deres betingelser hver især;
  9. er bevidst om sit ansvar for og sin indflydelse på det danske kunstmiljø;
  10. forpligter sig på god governance.