Projektets formål er at foretage en kunsthistorisk nylæsning af den kulturelle epoke, som efterfølger det afgørende skel, afslutningen på Anden Verdenskrig markerer.

Som udtryk for en fundamentalt moderniseret verden analyseres periodens kunst gennem et fokus på de nye horisonter, som brat åbnede sig som både vilkår og vision: Den globale horisont, den kosmiske horisont og det nye samfunds horisont. Der ligger heri en ambition om at udvide forståelsen af perioden fra at være en konform, visionsløs tid præget af rent formalistiske spørgsmål og en grundtone af trauma ovenpå krigen. I stedet ses kunsten som et hovedmedie for gestaltningen af verdensbilleder og drømmeverdener: fra den ultimative udslettelse til radikalt nye muligheder for liv og tanke.

Nye former

Som udtryk for et nyt verdenssyn i en ny kunstverden analyseres udstillinger af samtidskunst og de nye institutioner, hvor denne samtidsfortolkning blev præsenteret. Tesen er, at en ny form for samtidsfortolkning, som både var aktivt bemestrende og kritisk reflekterende, prægede tidens udstillinger og er af stor vigtighed for hele ideen om en samtidskunst og måden, den tiltænkes en samfundsmæssig rolle i dag. 

Modernismer

Projektet udføres som selvstændig forskning baseret på Institut for Kunst og Kulturvidenskab; Københavns Universitet, i et kunsthistorisk forskningsmiljø med en aktiv tilknytning til Louisiana. Et samarbejde, der giver mulighed for at forene vidensformer og bringer projektets forskning i spil med aktuelle udstillinger og museets samling og historie. Disse er eksempelvis større udstillinger med Poul Gernes og 1960’ernes Op Art i 2016.

Et hovedformål for projektet var tilrettelæggelsen af konferencen Multiple Modernisms: A Symposium on Globalism in Postwar Art på Louisiana i 2017. I forlængelse af konferencen udgives antologien New Histories of Art in the Global Postwar Era: Multiple Modernisms på Routledge i 2019 (red. Kristian Handberg og Flavia Frigeri).

Om stipendiaten

Kristian Handberg, PhD, MA. Postdoc med projektet Multiple Modernities: World Images and Dreamworlds in arts and culture, 1946-1972 ved Louisiana Museum of Modern Art og Københavns Universitet (2015-2018) og Curating the Contemporary (2019-2020). PhD med afhandlingen There’s no time like the past: Retro between Memory and Materiality in Contemporary Culture forsvaret ved Københavns Universitet 2014. Koordinator af forskergruppen Modernisms ved IKK (2015-). Organisator af konferencen “Multiple Modernisms: a symposium on globalism in postwar art”, Louisiana 2017. Primært forskningsfelt indenfor efterkrigstidens udstillingshistorie, global modernisme og den aktuelle musealisering af modernismen.