Konservatorernes månedlange makeover af Vilhelm Bjerke Petersens udsmykning indbefattede bl.a. retouchering af ødelagt bemaling, rengøring af graffiti og skidtplamager, fastlimning af lærred, der er løsnet fra underlaget, samt udbedring af gamle, mangelfulde reparationer. Desuden har konservatorerne ved hjælp af den nyeste teknologi udført analyser af Bjerke Petersens maleteknikker og materialebrug.

Højdevangens Skole er tegnet af arkitekten Kaj Gottlob, der også står bag Knippelsbro i København. Skolen blev indviet i 1930 med det for arkitekten typiske rene arkitektoniske udtryk. Vilhelm Bjerke Petersens store malerier findes ved indgangsområdet i skolens stueetage og på anden sal. Tanken bag udsmykningen var at vise de tre elementer: vand, jord og luft. Men det lykkedes kun at realisere vand- og luftmotiverne.   

Til vands og i luften

I 1932 beskrev kunstneren i sin ansøgning til Ny Carlsbergfondets bestyrelse motivet til stueetagen: ”Det er den nytte Danmark har af havet, der beskrives: fiskeri og handel, fiskerlejet og havnen. Her skal skildres det daglige liv i leje og havn.” 

Maleriet på anden sal forklarede Bjerke Petersen med disse ord: ”Vi befinder os paa et tag i storbyen. Forneden rager endnu de øverste dele af huse og fabrikker op. Men det er luften der her er det afgørende. Døren er benyttet til bærer af en terrasse hvorfra en fader viser sin lille dreng luften med al dens liv. I den skyfyldte sommerluft boltrer sig store fugleskarer og flyvemaskine (det sidste er tænkt som særlig karakteristisk for Amager).”

Ud til folket

Asger Jorn beskrev Vilhelm Bjerke Petersens indsats for dansk kunst således: ”En kunstner vender i begyndelsen af trediverne fuldstændig op og ned på dansk kunstliv, bliver udgangspunktet for en ny kunstnerisk tendens og saa fosvinder han lige saa stille ud af billedet og bliver fejret i udlandet, men er en ’død’ mand i sit eget land”.

Vilhelm Bjerke Petersen blev kun 47 år gammel, men nåede at sætte varige spor, både i kraft af sine billeder, men også med de manifestagtige tekster om kunst, han flittigt skrev. Og udsmykningskunsten var af allerstørste betydning for Bjerke Petersen. Han skrev til fondet, ”at det altid, helt fra Begyndelsen, har staaet for mig som det egentlige Maal for mit Kunstneriske Arbejde at dygtiggøre mig til dekorativt – monumentalt Maleri.”

Udsmykningskunsten var for Bjerke Petersen ”den form hvori jeg mener bedst at kunne udtrykke, hvad jeg har paa hjærte med min kunst,” skrev han. Udover Højdevangens Skole udførte han bl.a. en stor udsmykning til Birkerød Statsskole.

Hans første udsmykninger er mindre vovede end hans samtidige staffelibilleder, hvorpå han sammenfletter abstrakte og surrealistiske elementer. Men Bjerke Petersen ønskede at male ”paa en saa naturlig og tilgængelig maade, at alle eleverne umiddelbart kan forstaa det” og benyttede derfor en mere naturalistisk-inspireret malemetode.  

Om Vilhelm Bjerke Petersen

Vilhelm Bjerke Petersen (1909-57) blev født på Frederiksberg. Hans far var den anerkendte kunsthistoriker Carl V. Petersen. Han vidste tidligt, at han ville være kunstner og uddannede sig på skoler i Danmark og udlandet, herunder den berømte Bauhaus-skole i tyske Dessau. Han blev en af modernismens store navne i dansk kunst. Foruden utallige malerier lavede han mange store vægudsmykninger. Bjerke Petersen var i en periode gift med billedkunstneren Elsa Thoresen, med hvem han samarbejdede om en række udsmykningsarbejder. Meget tyder også på, at Thoresen havde en betydelig andel i realiseringen af vægmalerierne til Højdevangens Skole.