Ny Carlsbergfondet ønsker at bidrage til en generel styrkelse af den kunstvidenskabelige forskning og udvekslingen mellem danske og udenlandske forskningsmiljøer indenfor kunst og kunstvidenskab.

Derfor ydes der støtte til kunstvidenskabelige forskningsrejser, herunder deltagelse i konferencer og seminarer i udlandet. Ligeledes støttes danske kunstakademiers fælles studierejser for akademiernes studerende.

Hvem kan søge?

Kunstvidenskabelige forskere kan søge støtte til forskningsrejser og deltagelse i konferencer i udlandet. De danske kunstakademier kan søge støtte til fælles studierejser for de studerende ved de danske kunstakademier på de billedkunstneriske linjer. Ansøgning til fælles studierejser skal indsendes og administreres af akademiets administration.

Der ydes ikke støtte til kunstneres research-aktiviteter samt til studerendes individuelle rejser og studieophold. Der ydes ikke støtte til allerede afholdte rejser.

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgningsfrist. Se de specifikke frister under ”Ansøgningsfrist og møder”.

Ansøgningsproces

  1. Ansøgning om støtte indsendes gennem fondets online ansøgningssystem.
  2. Ny Carlsbergfondets bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og giver enten tilsagn om delvis eller fuld støtte eller afslag.
  3. Ansøger modtager svar gennem fondets online ansøgningssystem. Der er en behandlingstid på et par uger efter bestyrelsesmødet.

Kriterier

Ny Carlsbergfondet lægger vægt på, at:

  • forsknings- eller studierejsen er relevant ift. den pågældende ansøgers arbejde eller studieretning.
  • ansøger bidrager med paper, oplæg eller forelæsning, hvis der søges til konferencedeltagelse.

Hvad kan der søges støtte til?

Rejse- og opholdsudgifter og tilmeldingsgebyrer ved evt. konferencedeltagelse.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • En kort projektbeskrivelse, der redegør for rejsens relevans i forhold til ansøgers forskning, arbejde eller studieretning på højst to normalsider a 2.400 tegn inkl. mellemrum.
  • CV for ansøger på højst én normalside. Ved ansøgning til kunstakademiernes fælles studierejser kan dette udelades.
  • En budget- og finansieringsplan inkl. information om medfinansiering og evt. ansøgt/bevilget fondsstøtte.
  • Evt. aftale om konferencebidrag eller anden type af invitation.

Yderligere materiale, der vedhæftes ansøgningen, vil ikke indgå i bedømmelsen.

For yderligere spørgsmål

Kontakt Ny Carlsbergfondets sekretariat på sekretariatet@ncf.dk eller 33 11 37 65.