Formidling er en hjørnesten i Ny Carlsbergfondets arbejde med at udbrede ”den levende kunst til det levende folk”, som fondets grundlægger, brygger Carl Jacobsen, udtrykte det. Derfor ydes der støtte til udgivelse af publikationer, som kan bidrage til nye indsigter i kunstens historier og gøre kunsten tilgængelig og nærværende for et bredt publikum.

Der ydes støtte til udgivelse af formidlingspublikationer, herunder kunstnermonografier og udstillingskataloger, forskningsbaserede publikationer, kunstnerbøger, tidsskrifter og udenlandske publikationer om dansk kunst. I efteråret 2024 vil der være én ansøgningsfrist for publikationer. Se de specifikke frister under ”Ansøgningsfrist og møder”.

Klik herunder for at læse om de enkelte støtteområder: