Grenen er en af de største naturattraktioner i Danmark. Hvert år besøger over en million mennesker det særlige sted, hvor Skagerrak og Kattegat mødes.

De besøgende søger mod toppen af klitterne og bunkerne i området, og herfra bevæger man sig rundt på improviserede trampestier, og derfor er mange kvadratmeter beplantning og natur slidt ned.

Frederikshavn Kommunes idé med projektet er at binde bunkere i klitlandskabet sammen i en ny helhedsoplevelse, så besøget i Skagen handler om mere end den direkte vej til hovedattraktionen på Grenens spids. Samtidig med, at der passes godt på naturen.

Afsættet er bunkerne, der har potentialet til at være mere end efterladenskaber fra 2. verdenskrig. Tanken er, at de skal indgå i en oplevelsesrejse for både lokale og Grenens mange besøgende på et stiforløb, som på bedste vis forener storslået natur, arkitektur, kunst og kulturarv.

Fakta

Projektområdet:
Begynder ved Fyrvej 59 i Skagen og strækker sig ud mod Grenens spids.

Projektejer:
Frederikshavn Kommune

Idékonkurrence afvikles i perioden 1. december 2023 til 5. februar 2024.

Besigtigelsesturen på stedet foregår den 4. december 2023.

Bedømmelsesudvalg:

  • Birgit S. Hansen, borgmester, Frederikshavn Kommune
  • Thomas G. Eriksen, kommunaldirektør, Frederikshavn Kommune
  • Toke Lykkeberg, leder af udstillingsstedet Tranen og medlem af Ny Carlsbergfondets bestyrelse
  • Stine Lea Jacobi, programchef, Realdania

Rådgivere for bedømmelsesudvalget:

  • Steen Heftholm, projektleder, Frederikshavn Kommune
  • Marie Staal, arkitekt, Frederikshavn Kommune
  • Trine Møller Madsen, projektchef, Ny Carlsbergfondet
  • Simon Harboe, projektchef, Realdania