Landets kunstmuseer, kunsthaller og ikke-kommercielle udstillingssteder har over sommeren kunnet søge Ny Carlsbergfondets Genstartspulje 2. Den ekstraordinære pulje skal bidrage til, at de økonomisk pressede kunstinstitutioner kan komme på fode igen. 38,1 mio. kr. er netop uddelt til i alt 62 kunstinstitutioner rundt i hele Danmark.

”De mange ansøgninger viser, at såvel store som små kunstinstitutioner i hele landet døjer med et betragteligt økonomisk efterslæb i kølvandet på corona og to nedlukninger. Beherskede besøgstal og manglende turister efter genåbningen betyder samtidig, at institutionerne går en hård tid i møde. Det er den negative spiral, som midlerne fra vores genstartspulje skal bidrage til at knække,” siger forkvinde i Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen.

Støtte til hele kunstens økosystem

Den aktuelle Genstartspulje 2 har ikke været underlagt de samme betingelser som fondets øvrige uddelinger, men været præget af en høj grad af fleksibilitet for at kunne imødekomme kunstinstitutionernes forskelligartede behov og genopretningsindsatser. Samtidig har puljen, sammenlignet med Ny Carlsbergfondets pulje sidste sommer, været yderligere udvidet, så den udover kunstmuseerne også har omfattet kunstens øvrige økosystem af små og store institutioner. Derfor har også kunsthaller og andre ikke-kommercielle udstillingssteder kunnet søge denne gang:

”Det har været væsentligt for bestyrelsen at støtte den vigtige bredde og mangfoldighed, der driver den danske kunstscene. Institutionerne hænger sammen som et økosystem. Den sammenhængskraft har stor betydning for kunstnernes udvikling og for publikums møde med kunsten. Og når vækstlaget rammes hårdt, vil resten af kunstscenen også blive ramt, om ikke med det samme, så på sigt,” siger Christine Buhl Andersen.

Danmarkskortet dækket

Diversiteten gør sig ligeledes gældende i den geografiske spredning af bevillingerne fra genstartspuljen:

”Fra et kunstnerdrevet udstillingssted i en cykelkælder på Amager, over en stor udstilling af dansk samtidskunst på ARoS til kunstprojekter i Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm. Ny Carlsbergfondets støtte kommer bredt ud at virke i hele Danmark. Kunstscenen er heldigvis mærkbart til stede overalt i landet, og der er trods usikre tider tale om et bemærkelsesværdigt højt ambitions- og kvalitetsniveau,” siger Christine Buhl Andersen.

65 mio. kr. uddelt i alt til genstart

Den aktuelle pulje følger op på sidste sommers genstartspulje, som alene var øremærket kunstmuseerne. Dermed har Ny Carlsbergfondet med de to puljer sammenlagt bevilget godt 65 mio. kr. til de danske kunstinstitutioner siden corona:

”Vi har i bestyrelsen løbende taget bestik af situationen. Men har på den baggrund også måttet erkende, at der trods gode statslige og kommunale initiativer og hjælpepakker stadig er en lang og uvis vej igen for vores kunstinstitutioner. Når det er sagt, så vidner ansøgningerne også i år om en enorm iderigdom og vilje til at finde bæredygtige veje ud af krisen og tilbage til den fantastiske udvikling, som prægede den danske kunstscene inden corona,” udtaler Christine Buhl Andersen.