Ny Carlsbergfondet støtter også andre formål, der relaterer sig tæt til fondets fundats.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • En dækkende projektbeskrivelse på højst to normalsider à 2.400 tegn inkl. mellemrum, der fremstiller det ansøgte formål og dets relevans i forhold til fondets fundats.
  • En budget- og finansieringsplan inkl. information om medfinansiering og evt. ansøgt/bevilget fondsstøtte.
  • En specificering af, hvad Ny Carlsbergfondet ansøges om.
  • Evt. CV for ansøger.
  • Evt. visuelt materiale må højst fylde fem sider.

Kunstnere

Der ydes normalt ikke støtte til kunstneres værkproduktion, studierejser eller udstillinger.