Ny Carlsbergfondet støtter originale og visionære idéer til kunstfaglige projekter af høj kvalitet, der relaterer sig tæt til fondets fundats.

Ved ansøgninger i denne kategori anbefaler vi, at ansøger kontakter sekretariatet på forhånd for råd og vejledning.

Ansøgninger, som falder indenfor en af de øvrige ansøgningskategorier, kan ikke indsendes i denne kategori.

Hvem kan søge?

Museer, kunsthaller, offentlige og private institutioner, virksomheder, forlag og foreninger.

Der ydes ikke støtte til kunstneres værkproduktion, studierejser og udstillinger.

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgningsfrist. Se de specifikke frister under ”Ansøgningsfrist og møder”.

Ansøgningsproces

 1. Ansøgning om støtte indsendes gennem fondets online ansøgningssystem.
 2. Ny Carlsbergfondets bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og giver enten tilsagn om delvis eller fuld støtte eller afslag.
 3. Ansøger modtager svar gennem fondets online ansøgningssystem. Der er en behandlingstid på et par uger efter bestyrelsesmødet.

Kriterier

Ny Carlsbergfondet lægger vægt på, at:

 • ansøger argumenterer overbevisende for den vision, ansøger har for det projekt, der søges støtte til.
 • projektet har en kunstfaglig forankring og er relevant for samtiden.
 • formålet falder udenfor de andre formulerede ansøgningskategorier.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til kunstfaglige projekter af høj kvalitet, der relaterer sig tæt til fondets fundats, og som falder udenfor de øvrige ansøgningskategorier.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • En dækkende projektbeskrivelse, der fremstiller det ansøgte formål og redegør for projektets relevans, på højst to normalsider a 2.400 tegn inkl. mellemrum.
 • En budget- og finansieringsplan inkl. information om medfinansiering og evt. ansøgt/bevilget fondsstøtte.
 • En tydelig økonomisk specificering af, hvad Ny Carlsbergfondet ansøges om.
 • Evt. CV for ansøger på højst én normalside.
 • Evt. visuelt materiale og yderligere bilag må højst fylde 5 sider.

Yderligere materiale, der vedhæftes ansøgningen, vil ikke indgå i bedømmelsen.

For yderligere spørgsmål

Kontakt Ny Carlsbergfondets sekretariat på sekretariatet@ncf.dk eller 33 11 37 65.