Arbejdsopgaverne i Ny Carlsbergfondets bestyrelse omfatter aktiv faglig deltagelse i fondets udadrettede virke, og de adskiller sig dermed fra, hvad der er typisk for andre fondsbestyrelser. Af samme årsag er fondets bestyrelse defineret som ”faglig” og er i øvrigt historisk også formelt blevet betegnet en ”direktion”.

Ny Carlsbergfondets fem bestyrelsesmedlemmer varetager således enkeltvis bl.a. kuratering af fondets udsmykningsopgaver i det offentlige rum, forestår indkøb af kunst fra gallerier mm. til fondets samling og til udsmykningsopgaver og deltager i styringen af fondsinitierede projekter vedr. publicering, arkivstudier, forskningsstøtte mm.

Hertil kommer mere sædvanlige bestyrelsesopgaver med behandling af ansøgninger om støtte til kunst og kunstvidenskabelig forskning, igangsættelse af fondsinitiativer mm. Dette sker på heldags bestyrelsesmøder ti gange årligt. Bestyrelsen behandler selv samtlige ansøgninger, og alt ansøgningsmateriale forelægges bestyrelsen direkte.

Forpersonen for Ny Carlsbergfondets bestyrelse leder bestyrelsens og dermed fondets arbejde. Denne stilling er defineret som en fuldtidsstilling, mens de fire menige bestyrelsesmedlemmer typisk har arbejde ved siden af, i alle tilfælde inden for det kunstfaglige område.

Honorarer

De årlige bestyrelseshonorarer er følgende:

Forperson
Honorar: kr. 1.659.876. Pension: kr. 292.720. I alt: kr. 1.952.596

Menige medlemmer
Honorar: kr. 477.880. Pension: kr. 0. I alt: kr. 477.880