Arbejdsopgaverne i Ny Carlsbergfondets bestyrelse omfatter aktiv og faglig deltagelse i fondets virke herunder udvikling af god governance, ansøgningsbehandling, kuratering af fondets bevillinger under Kunst til Steder samt erhvervelser af kunstværker til fondets beholdning.

Bestyrelsen afholder 10 årlige heldags bestyrelsesmøder efter en på forhånd tilrettelagt mødekalender med faste emner i årshjulet omhandlende fondets samlede virke. Bestyrelsen afholder derudover en gang årligt et todages bestyrelsesseminar, hvor fondets uddelingsstrategi revideres.

Ved bestyrelsesmøderne behandler bestyrelsens medlemmer de ansøgninger, der tilgår fondet om støtte til kunst og kunstvidenskabelig forskning samt igangsættelse af fondsinitiativer m.m. 

Forpersonen for Ny Carlsbergfondets bestyrelse leder bestyrelsens og dermed fondets arbejde. Denne stilling udgør en fuldtidsstilling, mens de fire menige bestyrelsesmedlemmer varetager andet arbejde ved siden af.

Uafhængighed

Bestyrelsens medlemmer forholder sig aktivt i deres virke til at agere habilt og uafhængigt. Derfor skal et bestyrelsesmedlem undlade at deltage i behandlingen af spørgsmål eller ansøgninger, hvor der er en åbenlys forbindelse mellem dem selv og en bestemt ansøger. Det er bestyrelsesmedlemmets ansvar og pligt at informere om eventuelle interessekonflikter.

Vederlag

De årlige bestyrelsens vederlag er følgende:

Forperson
Honorar: kr. 1.765.791. Pension: kr. 311.255. I alt: kr. 2.077.046

Menige medlemmer
Honorar: kr. 477.880. Pension: kr. 0. I alt: kr. 477.880