Fra udelukkende at være en enkeltstående begivenhed på Charlottenborg i København vil CHART fremover fungere som en samlende, hel-årig platform. CHART har etableret en redaktionel, online platform, der gennem forskellige nedslag i løbet af året skal skabe større lokal og ikke mindst international opmærksomhed om den nordiske kunstscene.

Hel-årig platform med redaktionelt fokus

Platformen kommer til at indeholde nye udgivelser, artikler og formidlingsformater, der skal give både fagprofessionelle og et bredere publikum indsigt i og overblik over kunstscenens mange og forskelligartede aktører – fra yngre kunstnere til etablerede profiler.

Platformen vil udvide CHARTs aktiviteter og rækkevidde ved at bygge videre på den fysiske aktivitet, der afvikles i København i august. Ambitionen er at få et kunsten ud til et større publikum, at styrke faglige relationer og netværk samt skabe én samlet indgang for det internationale publikum til at opleve samtidskunsten i Norden.

Platformen søsættes i år og udvikles i løbet af de næste tre år.

Nye fysiske aktiviteter

Sideløbede med lanceringen af den hel-årige platform afvikles CHART i fysisk format fra den 27.-29. august i København. Programmet præsenterer i år en række nye aktører på kunstscenen, der skal være med til at styrke den faglige og kunstneriske udvikling, inspiration og debat.

Læs mere om årets program.

Om CHART

CHART blev i 2013 etableret af fem danske gallerister, der så behovet for at styrke den nordiske kunstscene og skabe én samlet indgang for internationale kunstinteresserede og fagprofessionelle. Den 1. juni 2021 blev CHART omdannet til en erhvervsdrivende, socialøkonomisk fond. De oprindelige stiftere overdrog virksomheden til fonden, der drives videre under en ny bestyrelse.