Det er vanskeligt at sætte ord på Ferdinand Ahm Krags gådefulde billedunivers, hvor nøje udførte linjer skaber mønstre, der synes at gentage naturens strukturer som fx et overskåret krystallinsk mineral. Dette er også tilfældet med Rogue Planet II og The Book for Traversing Eternity. Men i værkerne ser vi også en helt ny ekspressiv stoflighed og styrke, som vi normalt ikke forbinder med Krags skarpe billedunivers.

Foruroligende landskab

I Rogue Planet II anes en form for landskab med horisontlinje. Men landskabet er ikke malet op i de farver, vi normalt forbinder med naturen. Snarere er der tale om et foruroligende ørkenagtigt landskab i brand. Hvor de landskabsagtige konstruktioner er gennemført i geometrisk perfekte linjeføringer, er det en tilsyneladende helt ukontrolleret masse, der vælter ind over billedet fra hjørnerne. Som beskuer bringes man i tvivl – er det en urmaterie, hvorfra det hele stammer, eller en destruktiv masse? Har det at gøre med tilblivelse eller undergang?

Mikro- og makrokosmos

Den karakteristiske ambivalens gentager sig i serien The Book for Traversing Eternity. Her udsættes røde landskaber for en lignende enten livgivende eller destruktiv kraft, når de hyperpræcise konstruktioner opstår af eller opløses i en ekspressiv magmarød farvemasse. Men perspektivet er flertydigt. For som det er karakteristisk for Ferdinand Ahm Krags billedunivers, sendes beskueren ud på en rejse, hvor man konstant veksler mellem at betragte værket i mikro- og makroperspektiv. Skifter man optik og zoomer ind, vil en lignende struktur kunne betragtes i et geologisk tværsnit af en rød agat.  

Om Ferdinand Ahm Krag

Ferdinand Ahm Krag (f. 1977) tog afgang fra Kunstakademiet i 2006 og har siden da undervist på Det Jyske Kunstakademi, Kunst- og Designhøjskolen i Bergen og Det Kongelige Danske Kunstakademi. Han har udstillet bredt i ind- og udlandet, og hans værker er repræsenteret i samlingerne på flere danske museer, bl.a. Statens Museum for Kunst, Randers Kunstmuseum og Esbjerg Kunstmuseum.