Da Nationalmuseets konservatorer tilså Niels Lergaards store vægmaleri på UC Syd, var farvelaget tilsmudset, lærredet slapt og ramt af huller, flænger og buler. Hertil var den originale egetræsramme, der er en integreret del af værket og udført efter anvisninger fra Lergaard selv, med tiden blevet overmalet. På grund af maleriets størrelse på 3 x 9 meter var det nødvendigt at udføre restaureringsarbejdet in situ. Dette indebar bl.a. planering af buler, lapning af huller og limning af flænger, fjernelse af overfladesnavs og retouchering af farvetab. Analyser blev ligeledes foretaget med henblik på at identificere Lergaards materialebrug og maleteknik.

Efter flere måneders omfattende restaurering er maleriet nu genmonteret i festsalen på UC Syd, hvor det fremstår med sine originale klare farver samt den oprindelige indramning i egetræ, som Lergaard havde tiltænkt. 

Alt andet end mørke

Niels Lergaard stod udenfor sin samtids store kunstneriske strømninger. Han blev omtalt som mørkemaler, en betegnelse der refererer til den mørkstemte kolorit, som i en periode kom til at præge mellemkrigstidens kunst.

I 1953 fik Lergaard til opgave at udføre en udsmykningsopgave til Haderslev Statsseminarium (i dag UC Syd, Haderslev) på baggrund af midler fra Ny Carlsbergfondet. Familien, Oplysning, Forskning, Poesien blev indviet i december 1955, men er alt andet end mørkstemt. Værket er inddelt i brede vertikale flader, der er malet i klare nuancer. Farvefladerne markerer værkets dybdekomposition, fra den grønne græsbelagte forgrund over det mættede blå hav til den lysende horisontlinje. Lergaard var stærkt optaget af naturen, og netop havudsigten fra Bornholm blev et af hans væsentligste motiver.

Ungdom og uddannelse

Værkets forgrund er befolket af menneskeskikkelser, der er placeret i forlængelse af hinanden. De giver værket samme egenskaber som en frise, der her beretter om ungdommens muligheder set i lyset af perioden efter verdenskrigene: Et træ der bliver sået, et spædbarn, og arbejdende hænder der skal opbygge verden. På denne måde refererer værket direkte til bygningens både tidligere og nuværende funktion som uddannelsesinstitution, der huser de mange studerende.  

Om Niels Lergaard

Niels Lergaard (1893-1982) uddannede sig på Kunstakademiet i København fra 1917-1920. I 1928 flyttede han med sin familie til Bornholm, hvor han arbejdede og udviklede sin motivkreds. Lergaard var inspireret af Bornholms voldsomme natur, og det var især den dystre farvepalet i hans tidligere værker, der gav ham navnet ’mørkemaler’. Lergaard udførte udsmykninger til Esbjerg Statsskole, Frederiksborg Statsskole samt Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og modtog Eckersberg Medaillen i 1937 og Thorvaldsen Medaillen i 1965. Han er repræsenteret på en lang række danske museer, bl.a. Statens Museum for Kunst.