Ny Carlsbergfondet yder støtte til kunstvidenskabelige forskeres forskningsrejser, deltagelse i konferencer i udlandet samt fælles studierejser for studerende ved de danske kunstakademier. Der ydes ikke støtte til studerendes individuelle rejser/studieophold.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • En kort projektbeskrivelse, der redegør for rejsens relevans i forhold til ansøgers forskning eller arbejde på højst to normalsider à 2.400 tegn inkl. mellemrum.
  • CV for ansøger på højst én normalside. Ved ansøgning til kunstakademiernes fælles studierejser kan dette udelades.
  • En budget- og finansieringsplan inkl. information om medfinansiering og evt. ansøgt/bevilget fondsstøtte.
  • Evt. aftale om konferencebidrag eller anden type af invitation.