Tæt på Kunsten tager afsæt i den kunst, der befinder sig på eller omkring de danske gymnasier. Undervisningsmaterialet er skræddersyet billedkunst, dansk, sprogfag og historie, så det også kan benyttes fra distancen af gymnasieelever og -lærere i hele landet. Gå til Tæt på Kunsten.

Tæt på Kunsten… fra distancen

Tæt på Kunsten er udviklet af Ny Carlsbergfondet i tæt samarbejde med gymnasielærere i relevante fag. De over 140 opgavesæt er målrettet en række forskellige gymnasiefag, bl.a. dansk, billedkunst, sprogfag og historie. Materialet tæller både større og mindre skriftlige og mundtlige opgaver, der kan anvendes i den virtuelle undervisning. Mange af de praktiske opgaver vil kræve lidt mere fantasi at gennemføre hjemmefra med forhåndenværende materialer.

I forlængelse af opgaverne får eleverne hjemmefra stillet bl.a. film med de involverede kunstnere til rådighed. Alt sammen tilpasset, så det følger gældende læreplaner og derfor kan indgå direkte i den nuværende virtuelle undervisning af gymnasieklasserne.

Billedkunst i pensum

Ny Carlsbergfondet står bag undervisningsportalen, fordi der er et stort potentiale i, at gymnasierne i højere grad inddrager kunsten i pensum for flere gymnasiefag. Kunsten giver anledning til væsentlige tanker og diskussioner, der går på tværs af faggrænser. Det at møde og tænke over et kunstværk er noget, der skærper vores kritiske og analytiske sans, ikke mindst i den billedhektiske virkelighed, vi lever i.

Frit tilgængeligt og med vokseværk

De over 140 opgavesæt samt dertilhørende billed- og filmmateriale er nu frit tilgængeligt på Tæt på Kunsten. De nuværende opgaver tager udgangspunkt i kunstneriske udsmykninger på Marselisborg Gymnasium, Vestfyns Gymnasium, Nyborg Gymnasium, Høng Gymnasium og Næstved Gymnasium og HF med værker af kunstnerne Jesper Christiansen, Julie Nord, Martin Bigum, Kathrine Ærtebjerg, FOS, Jørgen Haugen Sørensen, Malene Landgreen, Trine Boesen, Asmund Havsteen-Mikkelsen, Amalie Jakobsen, Anna Sørensen og HuskMitNavn.

Yderligere projekter fra andre danske gymnasier er på vej.