Som det eneste fond i Danmark, der udelukkende og mest vedholdende støtter kunsten og den kunstvidenskabelige forskning, har Ny Carlsbergfondet gennem tiden bidraget væsentligt til det høje niveau på den danske kunstscene. Nu udvides fondets bestyrelse med to nye medlemmer udpeget af Carlsbergfondet.

Bestyrelsesformand for Carlsbergfondet, professor Flemming Besenbacher, udtaler:

”I en tid præget af nye muligheder og udfordringer er det vigtigt at sikre en høj og bred faglighed i Ny Carlsbergfondets arbejde, og det er derfor en stor glæde at forstærke Ny Carlsbergfondets bestyrelse med to meget kompetente kandidater Lisette Vind Ebbesen og Toke Lykkeberg. Den markante udvidelse af bestyrelsen sker som led i den fornyelse af Ny Carlsbergfondet, som startede i 2019 med Carlsbergfondets udpegning af Christine Buhl Andersen som ny forkvinde. Samtidig har Ny Carlsbergfondet, takket være øget afkast fra Carlsberg A/S, i dag betydeligt flere midler til uddelinger, hvorfor udvidelsen harmonerer med den øgede aktivitet i fondet.”

Christine Buhl Andersen, forkvinde i Ny Carlsbergfondet, glæder sig over de to nye bestyrelseskolleger:

”Med Lisette Vind Ebbesen og Toke Lykkeberg ombord vil Ny Carlsbergfondets bestyrelse i højere grad favne den dynamik, der for tiden kendetegner den danske kunstscene. Flere kompetencer og en øget faglig bredde i vores bestyrelse skal bidrage til at styrke en kunstscene, som i disse år tilsvarende bliver stadigt mere alsidig, kompleks og internationaliseret. Samtidig har coronakrise og nedlukning understreget vigtigheden i, at vores støtte også rammer dér, hvor den kan få en afgørende effekt både for kunstscenen og for samfundet i al almindelighed. Her ser jeg gerne, at vores bevillinger i endnu højere grad bliver katalysator for nye formater og nybrud, hvilket kræver en større grad af monitorering af og dialog med omverdenen.”

De rette kompetencer

Arbejdet med udvidelsen af Ny Carlsbergfondets bestyrelse har stået på siden efteråret. Efter et grundigt udvælgelsesforløb faldt valget på Lisette Vind Ebbesen og Toke Lykkeberg, fordi de med deres særskilte kompetencer og erfaringer komplementerer den nuværende bestyrelse på bedste vis:

”Lisette Vind Ebbesen træder ind i Ny Carlsbergfondets bestyrelse med en solid erfaring fra både museer og relevant bestyrelsesarbejde. Sidstnævnte ikke mindst fra Statens Kunstfond, hvor hun udover at have fået erfaring med professionel bevillingsadministration også har bidraget til en spændende fornyelse af en historisk institution. Som garvet direktør for Skagens Kunstmuseer har hun stor kendskab til museumsdrift og -udvikling, kuratering og samlingsarbejde, ligesom hun har indsigt i de relevante uddannelses- og forskningsmiljøer,” udtaler Christine Buhl Andersen og fortsætter:

”Som leder af Tranen og som kurator på talrige udstillinger i ind- og udland har Toke Lykkeberg et solidt kendskab til danske og internationale kunstmiljøer, herunder i særlig grad vækstlaget. Han har gennem flere år arbejdet med kunst i det offentlige rum, hvilket er et af Ny Carlsbergfondets store indsatsområder. Og så har han gennem sit tidligere virke som kunstanmelder oparbejdet et godt og sundt kritisk blik på tingene.”

Lisette Vind Ebbesen udtaler:

”Ny Carlsbergfondets historie har altid fascineret mig. Visionen om at støtte kunst, fordi den kan berige mennesket og verden omkring os, synes vigtigere og mere relevant end nogensinde. Der er ingen tvivl om, at det kræver skarpe øjne, mod og umage at fastholde det kvalitetsniveau og den handlekraft, som altid har kendetegnet fondet, og jeg glæder mig utroligt meget til at lægge kræfter i arbejdet med at videreudvikle rammerne og retningen for Ny Carlsbergfondet. Jeg vil kaste mig ind i arbejdet med stor respekt for de værdier og den styrke, som fondet er bygget op omkring, men også med masser af forventningsglæde.” 

Toke Lykkeberg udtaler:

”Jeg ser frem til arbejdet i fondet med spænding. Jeg har altid været fascineret af, hvor visionær Ny Carlsbergfondets grundlægger, Carl Jacobsen, var. Så visionære synes jeg også, at vi skal være. Kontinuitet i fondets arbejde i en omskiftelig verden kræver fornyelse. Omvæltninger på områder som klima, teknologi og lighed og nu senest corona påvirker alle og diskuteres af alle, også i kunstens verden. Så det er vigtigt, vi følger med i diskussionerne om kunstens aktuelle udfordringer og dens rolle i verden af i dag. Forhåbentlig kan jeg bidrage med et blik for andre led i kunstens fødekæde, også den yngre og mindre etablerede kunstscene. De yngre generationer, der har tiden foran sig, er vigtige, hvis man vil lave nogle lange seje træk.”

De to nyudnævnte medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse tiltræder 1. april. Herefter udgøres den samlede bestyrelse af Christine Buhl Andersen (forkvinde siden 2020), Lisette Vind Ebbesen (nyudnævnt medlem), Stine Høholt (medlem siden 2017), Morten Kyndrup (medlem siden 2006) og Toke Lykkeberg (nyudnævnt medlem).

Om Lisette Vind Ebbesen

Lisette Vind Ebbesen (f. 1975) har siden 2008 været direktør for Skagens Kunstmuseer, hvor hun har gennemført en omfattende fornyelse af museets udstillings- og forskningsaktiviteter, senest med et forskningssamarbejde om P.S. Krøyer med det prestigefyldte Musée Marmottan Monet i Paris. I 2014 stod hun desuden i spidsen for fusionen med de to kunstnerhjem Anchers Hus og Drachmans Hus. Frem til tiltrædelsen i Ny Carlsbergfondets bestyrelse har Lisette Vind Ebbesen siden 2018 været medlem af Statens Kunstfond, hvor hun som udvalgsleder for Projektstøtteudvalget for Billedkunst (2018-21) har stået for en række nye tiltag, bl.a. nye puljer samt en gentænkning af Danmarks deltagelse på Venedig Biennalen. Hun har tidligere bestredet bestyrelsesposter i bl.a. Organisationen Danske Museer (2017-20) og KulturarvNord (2007-20) og har inden sin nuværende stilling ved Skagens Kunstmuseer været ansat på Skagens Museum, ARoS og Randers Kunstmuseum. I 2016 blev hun tildelt Carl Jacobsens Museumsmandslegat af Ny Carlsbergfondet. Lisette Vind Ebbesen er uddannet cand.mag. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet.

Om Toke Lykkeberg

Toke Lykkeberg (f. 1977) er kurator, kritiker og kunstkonsulent. Siden sin tiltrædelse som leder af Tranen i 2017 har han markeret udstillingsstedet i Gentofte med en række nytænkende udstillinger med danske og internationale kunstnere. Hans kuratoriske virke, som også tæller kunstneriske udsmykninger i det offentlige rum, er vidtrækkende og vidner om en indgående indsigt i de unge kunstnermiljøer på den danske internationale kunstscene. Han var i perioden 2009-13 leder og medstifter af det kunstnerdrevne udstillingssted IMO i København, hvor bl.a. flere unge danske samtidskunstnere fik deres gennembrud.  Gennem en årrække har han fungeret som kunstanmelder på bl.a. Børsen og Information, ligesom han er forfatter til en lang række bøger og artikler i ind- og udland om samtidskunst. Toke Lykkeberg har studeret kunsthistorie, filosofi og kulturstudier ved Københavns Universitet samt filosofi og æstetik ved Université Paris Nanterre.