Ny Carlsbergfondet har i snart 120 år haft som et af sine hovedformål at støtte kunst i det offentlige rum. Men Albertina, der var forløber til fondet, går endnu længere tilbage. Legatet blev oprettet som en hyldest til Bertel Thorvaldsens kunst i 1879 på initiativ af Carl Jacobsen med formål at udsmykke Københavns offentlige pladser og haver med kunst. Kunsten i det offentlige rum havde til hensigt at ”fremkalde en Interesse, en Respekt og en Forstand derpaa for den Deel af Befolkningen, som er modtagelig over for sligt,” formulerede Carl Jacobsen.

Fra legatets oprettelse til Carl Jacobsens død i 1914 blev nogle af Københavns mest ikoniske skulpturer opstillet, heriblandt Den belvederiske Apollon, Den døende galler og Jeanne d'Arc i Ørstedsparken og flodguderne Nilen og Tiberen ved Dronning Louises Bro.

Som led i Ny Carlsbergfondets digitalisering af Carl Jacobsens omfangsrige brevarkiv, er det nu muligt at dykke ned i over 300 digitaliserede breve vedrørende Legatet Albertina. Brevene indeholder alt fra principielle diskussioner mellem bestyrelsens medlemmer til korrespondancer med billedhuggere og belyser tilblivelsen af de ikoniske skulpturer, der blev opstillet på initiativ af Legatet Albertina.

Gå til Legatet Albertina i Carl Jacobsens brevarkiv

Carl Jakobsens brevarkiv

I 2014 påbegyndte Ny Carlsbergfondet en digitalisering af Carl Jacobsens omfangsrige brevarkiv, der dækker perioden fra slutningen af 1870’erne frem til 1946. Arkivalierne udgør det vigtigste primære materiale til Ny Carlsbergfondets og Glyptotekets opståen og tidlige historie. Arkivet opdateres løbende med korrespondancer mellem Carl Jacobsen og kunstnere, arkæologer samt andre, der har bidraget til fondets og Glyptotekets historie.

Gå til Carl Jacobsens Brevarkiv