Bogserien Kunsten som Forum på tryk taler ind i en tid, hvor mennesker verden over har lært isolationens kølige favntag at kende, og hvor det kun er blevet endnu mere væsentligt at samarbejde og undersøge kunstens evne til at skabe mangfoldige fællesskaber. Udgivelserne udspringer af en række forelæsninger, hvor både nationale og internationale forskere og kunstnere har bidraget med ny viden.

Kunsten som fællesskab

De tre første udgivelser i serien behandler på forskellig vis de præmisser og strukturer, som menneskets politiske virkelighed er underlagt, og skabelsen af fællesskaber står centralt i teksterne.

Professor i bystudier Mustafa Dikeç fremviser i Æstetik og skabelsen af fælles verdener et samspil mellem den sansemæssige opfattelse af omgivelserne og dennes grundlæggende betydning for politiske fællesskaber.

I Feministisk omsorgspolitik og nærheden mellem kunst og liv analyserer performanceteoretiker og professor Bojana Kunst, hvordan frigørelse fra kønsroller producerer nye afhængighedsforhold og nye former for følelsesarbejde i en senkapitalistisk virkelighed.

Sanseerfaring, politisk bevidsthed og fællesskabet er også centralt i æstetikprofessor Cecilie Sjöholms Virkelighedssans: Hannah Arendt om Kant og æstetik. Her genaktualiserer hun Arendts tanker om en fælles sans, der kan yde modstand mod de grupperinger i samfundet, som sår tvivl om verdens realitet ved at fabrikere fiktiv virkelighed. Her fremhæves kunstens særlige evne til at artikulere og højne denne sans for det liv og fællesskab, vi alle er en del af.

Lancering

Bogserien lanceres på Sorte Firkant torsdag 29. juni kl. 17-20. Serien udkommer i et lille lommeformat. Udgivelserne koster 65 kr./stk. og kan bestilles online.

Læs om Kunsten som Forum.