I en have ved Güldenhof i Tyskland har der gennem mange år boet fugle i en helgenfigur af træ fra det 17. århundrede. 

Den dansk-vietnamesiske kunstner Danh Vo forandrer effekter fra fortiden og giver dem nye historier. Han har placeret figuren i træet og har boret hul til fuglene, som en del af sin kunstneriske praksis.

Figuren forestiller Skt. Katharina af Alexandria, der ifølge legenden led martyrdøden i det 4. århundrede. Hun blev siden en muse for Jeanne d’Arc og er sammen med tre andre helgeninder én af de katolske Nødhjælpere, som man har bedt til, hvis man bar sorg eller var i nød.

Biodiversitet og bronze

Nu lader Danh Vo den omarbejdede og naturpåvirkede skulptur støbe i bronze og installerer den i Nivå som det første udefrakommende, der indtager Stationshaven siden museets erhvervelse af grunden i 2021. Skulpturen er erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet.

Efter ønske fra Vo har grunden, der udgør Stationshaven, de forløbne år været henlagt som et biodiverst område ud fra devisen Man kan ikke skynde på en spire. De seneste år er der blevet sat insektvenligt naturhegn op, bistader og bedrevet undervisning om biodiversitet.  

Med grunden ønskede museet i et tæt bånd med Danh Vo, der er voksede op i Nivå, at stadfæste sin forankring i byen – ikke med en traditionel skulptur, men med et stykke jord, der vil forandre sig over tid.

Offentligt tilgængeligt

Stifteren af Malerisamlingen, Johannes Hage, sikrede sig, at området omkring Nivå i dag er et fredet naturområde. I forlængelse af denne ånd etablerede museet Stationshaven på en tom matrikel ved siden af Nivå Station, som led i det mangeårige samarbejde med Danh Vo.

Under titlen Danh Vo præsenterer, har Vo præsenteret udstillinger på museet, og i Stationshavens regi også en kartoffelmark med byens borgere og podcast-serien Man kan ikke skynde på en spire.

Parken ved museet er offentligt tilgængelig for alle døgnet rundt.

Danh Vo

Danh Vo er en dansk-vietnamesisk kunster, der er født i Vietnam 1975, uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Städelschule i Frankfurt.

Vos værker afspejler personlige livshistorier i evig udveksling med den overordnede, fælles verdenshistorie. Han bruger sin egen og sin families erfaringer til at blotlægge og udfordre forhold i samfundet. Han inddrager typisk henvisninger til historiske begivenheder og indarbejder originale genstande i sine værker.

De senere år har naturen gradvist overtaget hans arbejde som kunstner. For Vo er naturen en måde at tænke på og en måde at være i verden på, mens han fordyber sig i naturens ressourcer og dyrker haven på sin gård ved Güldenhof i Tyskland. 

Nivaagaards Malerisamling og Stationshaven

Nivaagaards Malerisamling i Nivå er et dansk kunstmuseum, etableret af godsejer og kunstsamler Johannes Hage. I 1908 overdrog samlingen til offentligheden i form af en selvejende institution.

Nivaagaards Malerisamling har overtaget en grund ved Nivå Station, 800 meter fra museet. Med grunden stadfæster museet sin forankring i byen – ikke med en traditionel skulptur, men med 690 m2 jord, der vil forandre sig over tid.

Danh Vo har fået frie tøjler til over tid at skabe en have. Mange kunstnere og kunstnergrupper har gennem historien dyrket haven og dens glæder. Danh Vo bruger dog ikke sin have som motiv. En have er for Vo en måde at tænke på, en måde at være i verden på, som på mange måder står i kontrast til det internationale udstillingsliv, han har levet i mange år.