For at forstå, hvordan nutidens billed- og scenekunst er flettet sammen med kapitalismen, må vi forstå forholdet mellem kunst og arbejdslivet. Det er grundtesen i Bojana Kunsts Kunstner i arbejde.

Den slovenske kunstteoretiker peger på, hvordan det arbejdende menneske i senkapitalismen opfordres til at agere, som var det en performancekunstner, og diskuterer på baggrund af dette, hvor det så stiller kunstens (kapitalisme)kritiske potentiale.

Hovedtanken i Kunstner i arbejde er, at det arbejdende menneske i senkapitalismen helst skal leve, som var det en performancekunstner, for hvem der i princippet ikke bør være forskel på arbejde og fritid. For hvornår arbejder kunstneren ikke?

For Bojana Kunst står kunsten på ambivalent vis kapitalismen nær. På den ene side er kunstnerens arbejdsliv det, der i dag lettest kan udbyttes. På den anden side er kunsten i grunden ikke formålsrettet. Kunsten, skriver hun, åbner i stedet en bevidsthed om de skabende kræfters endnu urealiserede potentiale. En aktivitet, der altid er mindre, end den kunne være.

Bojanan Kunst foreslår, at en parole for vores tids kunstner/menneske kunne være: arbejd for livet selv! Gør mindre, når det bliver krævet af jer, at I skal gøre noget mere.

Om Bibliotek for ny kunstteori

Bibliotek for ny kunstteori er en bogserie på foreløbig syv planlagte bind med nyoversættelser af nogle af tidens væsentligste internationale kunst- og kulturteoretikere. Serien, som Informations Forlag udgiver i samarbejde med Ny Carlsbergfondet, har til formål at inspirere kunstnere, universitetsstuderende og dansk kunstvidenskab generelt.

Om Bojana Kunst

Bojana Kunst er performanceteoretiker og professor ved Institut for Anvendt Teatervidenskab ved Justus-Liebig-Universität i Giessen, Tyskland. Hun anses som en af de vigtigste undersøgere af ligheden mellem senkapitalismens subjektivtetsproduktion og kunstnerens arbejdsvilkår og arbejdsformer.