Se Ny Carlsbergfondets beretning for 2020

Mængden og kvaliteten af de ansøgninger, Ny Carlsbergfondet modtager, vidner om et højt niveau, når det gælder engagementet i og lysten til kunst. Da Ny Carlsbergfondet er det eneste fond i Danmark, der udelukkende og mest vedholdende arbejder i kunstens tjeneste, forpligter det fondets bestyrelse til nøje at vælge de samarbejder, der bedst styrker kunsten i samfundet.

Langt størstedelen af Ny Carlsbergfondets bevillinger er donationer til landets museer, udsmykninger af vores offentlige institutioner og offentlige rum samt støtte til den kunstvidenskabelige forskning på landets universiteter og museer. Derudover har Ny Carlsbergfondet de seneste år skærpet støtten til dansk kunst på den internationale scene, bl.a. gennem bevillinger til væsentlige udenlandske museer, så de kan erhverve, formidle og forske i dansk kunst. Sidst, men ikke mindst, har Ny Carlsbergfondets bevillinger i 2020 været præget af akutindsatser i lyset af coronakrisen. Krisen har ramt den danske kunstscene hårdt, og fondet reagerede med en pulje på 30 mio. kr. til de kriseramte kunstmuseer, en stor særbevilling til indkøb af samtidskunst til SMK samt en performancefestival, der støttede op om en af de hårdest ramte kunstarter.

Årsberetningen præsenterer nogle af de projekter, der, takket være indtægterne fra Carlsberg A/S, er blevet realiseret i det forgangne år. Derudover indbefatter den et samlet overblik over fondets bevilliger i 2020. Læs mere.