På baggrund af en bevilling på 18 mio. kr. fra Ny Carlsbergfondet har Københavns Universitet etableret forskningscentret Kunsten som Forum, som de næste fem år skal undersøge de fællesskaber, der opstår med og omkring kunsten. Centret starter ud 27. – 28. august med en stor international konference, der live streames.

Nyt forskningsfelt

Forskningscentret Kunsten som Forum retter fokus på et relativt overset felt, nemlig kunstens funktion og betydning i forhold til en kollektiv offentlighed. Over de næste fem år skal centret bidrage til forståelsen af kunst som et samfundsmæssigt fænomen. Centret, der rummer en arbejdsgruppe på ti forskere, fokuserer på kunstens liv i samfundslivet: på kunsten og dens offentligheder, og på de sociale, økonomiske og temporale fællesskaber, der udfolder sig omkring kunsten. Ambitionen er at skabe ny viden om kunstens værdi i samfundet gennem en tværfaglig undersøgelse af kunstens eksistensmåder, med inddragelse af en bred vifte af kunstformer, genrer og forskellige historiske kontekster.

”Normalt betragter vi først og fremmest kunstoplevelsen som noget individuelt. Enhver, der møder et kunstværk, har sin egen oplevelse af det. Men det er også et grundvilkår, at vi i mødet med kunst samtidig er del af et fællesskab, hvor vi er sammen om den kunstneriske oplevelse. Kunsten udgør i denne forstand et mødested, et forum, der skaber en egen form for fællesskab. Vi skal i centret over de næste fem år studere dette forhold mellem kunst og sociale fællesskaber. Hvilke sociale funktioner har kunstens fora haft, både historisk og aktuelt, og hvad betyder det for et demokratisk samfund, at kunsten udfordrer vores fælles sanselige og mentale reaktioner?”, siger professor og leder af forskningscentret, Frederik Tygstrup.

International konference

På åbningskonferencen 27. og 28. august er 25 foredragsholdere fra ind- og udland inviteret til at diskutere de forskningsspørgsmål, der rejser sig, når man interesserer sig for kunsten som forum: hvordan vi kan skabe nye indfaldsvinkler til forståelsen af kunstværker, kunstoplevelser og kunstinstitutioner, og hvordan det ny forskningscenter kan bidrage til dette arbejde i de kommende år. Læs mere om konferencen og hent programmet.

Konferencen afholdes på grund af gældende COVID-19 restriktioner for et begrænset antal inviterede gæster, men hele programmet kan live streames fra forskningscentrets hjemmeside.