Stedet Tæller X er et nyt initiativ fra Ny Carlsbergfondet og den filantropiske forening Realdania, som vil give endnu flere danskere gode udflugtsmuligheder i deres nærområde. Kommuner og andre aktører i landdistrikterne kan derfor nu søge støtte til lokale, fysiske projekter på et helt særligt sted. Det kan for eksempel være et sted med en lokal håndværkstradition, en historisk bygning, et særligt landskab med bakker, søer eller en spektakulær udsigt. Det sidste er tilfældet på Solnedgangspladsen i Skagen, hvor en kunstner og en arkitekt i samarbejde med lokale aktører har skabt et samlingspunkt med en plads, som er formet afen solskive, der definerer og styrker det særlige ved stedet – Skagens lys og frit udsyn til hav og horisont.

Stedet Tæller X vil sætte nye krydser på landkortet og gøre det lettere at opdage og opleve Danmarks særlige steder. Projekterne vil tage afsæt i stedernes særlige kvaliteter til gavn for dem, der bor i områderne, men også til gavn for gæster og turister:

Med Stedet tæller X vil Ny Carlsbergfondet være med til at styrke nogle af de mange uudnyttede fysiske potentialer, der findes rundt om i Danmark. Her kan kunst og arkitektur uden tvivl spille en rolle som udviklingsmotor. Vores forventning er, at der opstår noget uventet, overraskende og attraktivt på stedet, hvis vi udvikler det gennem et nytænkende samspil mellem kunst og arkitektur,” siger Christine Buhl Andersen, forkvinde i Ny Carlsbergfondet.

Målet med Stedet Tæller X er at understøtte det lokale sammenhold og bidrage til øget livskvalitet i landkommunerne og en positiv udvikling. Alt sammen gennem støtte til op mod 15 projekter med i alt 58 mio. kr. Med Stedet Tæller X ønsker parterne også at styrke vækstlaget i arkitektbranchen og give nye muligheder for, at kunsten kan spille en aktiv rolle i udviklingen af områderne, der ligger væk fra de store byer. Indsatsen bygger på erfaringerne fra Stedet Tæller, hvor 26 fysiske projekter fik støtte af Realdania i 2011-2021:

”I Danmark har vi blik for at skabe lokal udvikling med afsæt i vores forskelligheder – det kan for eksempel være en særlig bygningsarv eller unik natur. Fra tidligere Stedet Tæller-projekter over hele Danmark ved vi, at hvis vi bygger på de særlige kvaliteter ved et sted, kan det give nye oplevelser lokalt. Vi ved også, at bidrag fra kunstnere kan løfte projekterne til nye højder. Derfor glæder vi os meget til at komme i gang med at støtte nye konkrete ideer,” siger Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania.

Et initiativ for bygnings- og lodsejere i de 31 landkommuner

Stedet Tæller X henvender sig til kommuner, foreninger og andre bygnings- og lodsejere i de 31 landkommuner, der har lyst til at udvikle et særligt sted til glæde for alle, der bor i eller besøger området. Bygnings- og lodsejere kan søge om prækvalifikation frem til den 23. september 2022. De op til 20 prækvalificerede idéer vil herefter indgå i et projektudviklingsforløb.

I foråret 2023 kan de prækvalificerede projekter søge om realiseringsstøtte, og herefter vil der blive tilknyttet kunstnere og/eller nyetablerede tegnestuer til projekterne. Kunsten bliver ikke en del af alle projekter – men sættes i spil på udvalgte steder.

”Vi skal finde de materialer, det udtryk og den arbejdsmetode, der passer bedst til de konkrete steder og landskaber. Uanset hvad håber vi at se nytænkende bud på løsninger, der bygger videre på det potentiale, som findes på stedet. Vi ser frem til at modtage gode projektideer, der bygger på lokal begejstring,” siger Stine Lea Jacobi programchef i Realdania.

Læs mere på www.realdania.dk/STX og www.ny-carlsbergfondet.dk/da/stedet-taeller-x