Den 20. januar 1902 underskrev Carl Jacobsen og Ottilia Jacobsen et skøde, hvorved de overdrog Ny Carlsberg Bryggeri til Carlsbergfondet og samtidig oprettede Ny Carlsbergfondet.

Ny Carlsbergfondet er således over hundrede år gammelt, og enhver kunstinteresseret ved, at det danske samfunds kunstliv er gennemtrukket af fondets virke: Det dominerer museernes samlinger, signerer tusindvis af værker i diverse institutioner, kunstværker i det offentlige rum og en lang række betydelige kunstvidenskabelige udgivelser.

Carl Jacobsens bryggeri hed Ny Carlsberg. Carl var søn af stifteren og ejeren af Carlsberg, J.C. Jacobsen. Far og søn havde som sikkert bekendt i mange år et anstrengt forhold, og altså hver sit bryggeri. Da de to bryggerier omsider blev til ét, lagde Carl Jacobsen sit fond ind under Carlsbergfondet.

Carlsbergfondet støtter ifølge sin fundats videnskab, mens Ny Carlsbergfondet bevilger midler til kunst (og kunstvidenskab).

Carlsbergfondet er det overliggende fond, der ejer den bestemmende aktiemajoritet i Carlsberg-bryggerierne. Men det er forpligtet til at lade en bestemt del af udbyttet af sine aktier tilfalde Ny Carlsbergfondet. Fondsbestyrelsen og dennes forperson udpeges af Carlsbergfondets bestyrelse efter forudgående forhandling med de fungerende medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse. 

Ny Carlsbergfondet adskiller sig fra mange andre fonde ved at være et fagligt fond. Det ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der alle har en kunstfaglig/-videnskabelig baggrund og ekspertise. Forpersonen varetager en fuldtidsstilling, mens de fire øvrige medlemmer bestrider et andet job typisk inden for fagområdet.

Bryggergården

Sammen med hundredvis af andre bygninger nedbrændte ejendommen Brolæggerstræde 5 under Købehavns anden store brand, i juni 1795. Få måneder senere begyndtes opførelsen af adressens nuværende bygninger, som brygger Christen Jacobsen Nørkier købte i 1826. Her udførte hans søn, J.C. Jacobsen, to årtier senere sine første forsøg på at brygge undergæret øl og skabte derved grundlaget for Carlsberg-bryggerierne.

J.C. Jacobsens søn, Carl Jacobsen, fødtes i ejendommen i 1842, og da familien Jacobsen flyttede til Valby i 1854, forblev bygningerne i dens eje. I 1913 overdrog Carl Jacobsen bryggergården til Ny Carlsbergfondet.

Tiden var bygningerne skånsom; alle oprindelige bygninger blev bevaret og ingen tilføjet. Gennemgribende restaureringer blev foretaget i 1950-51 og i 1963-66, hvor bl.a. lejlighedernes oprindelige rumdispositioner, farver og dekorationer blev reetableret.

Bagerst i gården ligger bryghuset, der fra 1797 fungerede som bryggeri, men bygningen var nedslidt og uegnet til udlejning. Ny Carlsbergfondet, der gennem 60 år havde sine kontorer på Glyptoteket, savnede plads og iværksatte derfor i 1973 en ombygning af bryghuset ved arkitekten Vilhelm Wohlert. To år senere flyttede fondet ind i bryghuset, hvis fem etager, forbundet ved en cylindrisk trappeskakt, i dag tæller fondets lagerrum, bibliotek, kontorer og mødelokaler.     

Foruden Brolæggerstræde 5 er ejendommene Knabrostræde 9-11-13 en del af bryggergårdens bygninger og i fondets eje.