Ny Carlsbergfondet støtter udgivelse af fx kunstnermonografier, kunstvidenskabelige publikationer, herunder udstillingskataloger med forskningsbidrag. Al publikationsstøtte gives under forudsætning af, at værket er publiceret inden for to år fra bevillingsdato.

Ny Carlsbergfondet støtter udstillingskataloger til danske kunstneres udstilling i udlandet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • En projektbeskrivelse på højst to normalsider à 2.400 tegn inkl. mellemrum indeholdende synopsis og indholdsfortegnelse. Søges der til en kunstnerbog kan synopsis og indholdsfortegnelse udelades.
  • CV for forfattere/kunstnere.
  • En budget- og finansieringsplan inkl. information om medfinansiering og evt. ansøgt/bevilget fondsstøtte.
  • En markedsførings- og distributionsplan.
  • Evt. visuelt materiale må højst fylde fem sider.

Yderligere materiale, der vedhæftes i ansøgningen, vil ikke indgå i bedømmelsen.

Ansøges der til en forskningspublikation, er det en forudsætning, at bidragene til publikationen planlægges fagfællebedømt.