Ny Carlsbergfondet støtter udgivelsen af kunstfaglige formidlingspublikationer, herunder udstillingskataloger og monografier, som kan bidrage til at give nye indsigter i kunstens historier. Der lægges vægt på, at indholdet af publikationerne er aktuelt og relevant for samtiden og bidrager til, at kunsten er en væsentlig stemme i samfundets debatter.

Fondet bestræber sig på, at de støttede publikationer afspejler en bredde og mangfoldighed i kunstnerskaber, medier, perspektiver, perioder, geografi, køn, kunstarter mv.

Ny Carlsbergfondet støtter både udgivelser, der formidler dansk kunst i et globalt perspektiv og udenlandsk kunst i Danmark, for på den måde at give et dansk publikum indsigt i kunstens globale udsyn.

Hvem kan søge?

Museer, kunsthaller, forlag, kunstnere og andre, som udgiver publikationer i Danmark.

Ansøgningsfrist

I efteråret 2024 vil der være én ansøgningsfrist for publikationer. Se de specifikke frister under ”Ansøgningsfrist og møder”.

Ansøgningsproces

 1. Ansøgning om støtte sendes gennem fondets online ansøgningssystem.
 2. Ny Carlsbergfondets bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og giver enten tilsagn om delvis eller fuld støtte eller afslag.
 3. Ansøger får besked gennem fondets online ansøgningssystem. Der er en behandlingstid på et par uger efter bestyrelsesmødet.

Kriterier

Ny Carlsbergfondet lægger vægt på, at:

 • formidlingspublikationen er original og af høj kvalitet.
 • formidlingspublikationen er aktuel og relevant for samtiden, både når det gælder det redaktionelle, det kunstfaglige og det formidlingsfaglige indhold.
 • ansøgeren har gennemtænkt og udviklet en distributionsstrategi, f.eks. ved et forlag, i samarbejde med andre kunstinstitutioner mv.

Hvad kan der søges støtte til?

Alle udgifter forbundet med udgivelsen af publikationen, f.eks. tryk og indbinding, forlagsredaktion, korrektur, design og billedrettigheder. En eventuel bevilling udbetales først, når publikationen er udgivet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Bemærk, at ansøgning med bilag samlet set ikke må overstige 10 sider (inkl. forsider og anden grafisk opsætning). Materiale der ikke overholder formalia vil ikke indgå i bedømmelsen.

 • Synopsis på højst to normalsider a 2.400 tegn inkl. mellemrum.
 • Indholdsfortegnelse på højst en side a 2.400 tegn inkl. mellemrum.
 • CV på forfattere og kunstnere. Maks. en side a 2.400 tegn inkl. mellemrum pr. forfatter/kunstner (der må foretages et prioriteret udvalg ved flere forfattere/kunstnere).
 • Budget og finansieringsplan inkl. information om medfinansiering og evt. ansøgt bevilget fondsstøtte.
 • Evt. forlagskalkule.
 • Evt. aftale med forlag.
 • Evt. visuelt materiale må højst fylde 5 sider.

Yderligere materiale, der vedhæftes ansøgningen, vil ikke indgå i bedømmelsen.

Afrapportering

Fondet tilsendes to eksemplarer af publikationen efter udgivelse med mulighed for at rekvirere yderligere eksemplarer. En eventuel bevilling udbetales først, når publikationen er udgivet og modtaget hos Ny Carlsbergfondet.

For yderligere spørgsmål

Kontakt Ny Carlsbergfondets sekretariat på sekretariatet@ncf.dk eller 33 11 37 65.