Ny Carlsbergfondet støtter udgivelsen af udenlandske kunstfaglige publikationer om dansk kunst, herunder udstillingskataloger og monografier, for derigennem at styrke synligheden og udbredelsen af dansk kunst udenfor Danmarks grænser.

Ny Carlsbergfondet bestræber sig på, at de støttede publikationer afspejler en bredde og mangfoldighed i kunstnerskaber, medier, perspektiver, perioder, geografi, køn, kunstarter mv.

Hvem kan søge?

Museer, kunsthaller, forlag, kunstnere og andre, som udgiver publikationer i udlandet om dansk kunst.

Ansøgningsfrist

I efteråret 2024 vil der være én ansøgningsfrist for publikationer. Se de specifikke frister under ”Ansøgningsfrist og møder”.

Ansøgningsproces

 1. Ansøgning om støtte sendes gennem fondets online ansøgningssystem.
 2. Ny Carlsbergfondets bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og giver enten tilsagn om delvis eller fuld støtte eller afslag.
 3. Ansøger får besked gennem fondets online ansøgningssystem. Der er en behandlingstid på et par uger efter bestyrelsesmødet.

Kriterier

Ny Carlsbergfondet lægger vægt på, at:

 • publikationen er original og af høj kvalitet.
 • publikationen er aktuel og relevant for samtiden, både når det gælder det redaktionelle, det kunstfaglige og det formidlingsfaglige indhold.
 • ansøgeren har gennemtænkt og udviklet en distributionsstrategi, f.eks. ved et forlag, i samarbejde med andre kunstinstitutioner mv.

Udgives publikationen i regi af en institution, skal institutionens leder afsende ansøgningen.

Hvad kan der søges støtte til?

Alle udgifter forbundet med udgivelsen af publikationen, f.eks. tryk og indbinding, forlagsredaktion, korrektur, design og billedrettigheder. En eventuel bevilling udbetales først, når publikationen er udgivet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Bemærk, at ansøgning med bilag samlet set ikke må overstige 10 sider (inkl. forsider og anden grafisk opsætning). Materiale der ikke overholder formalia vil ikke indgå i bedømmelsen.

 • Synopsis på højst to normalsider a 2.400 tegn inkl. mellemrum.
 • Indholdsfortegnelse på højst en side af 2.400 tegn inkl. mellemrum.
 • CV på forfattere og kunstnere. Maks. en side a 2.400 tegn inkl. mellemrum pr. forfatter/kunstner (der må foretages et prioriteret udvalg ved flere forfattere/kunstnere).
 • Budget og finansieringsplan inkl. information om medfinansiering og evt. ansøgt bevilget fondsstøtte.
 • Evt. forlagskalkule.
 • Evt. aftale med forlag.
 • Evt. visuelt materiale må højst fylde 5 sider.

Yderligere materiale, der vedhæftes ansøgningen, vil ikke indgå i bedømmelsen.

Afrapportering

Fondet tilsendes to eksemplarer af publikationen efter udgivelse med mulighed for at rekvirere yderligere eksemplarer. Bemærk, at en eventuel bevilling først udbetales, efter publikationen er udgivet og modtaget hos Ny Carlsbergfondet.

For yderligere spørgsmål

Kontakt Ny Carlsbergfondets sekretariat på sekretariatet@ncf.dk eller 33 11 37 65.