Det næsten tre meter brede værk, Venus, af Ahmad Siyar Qasimi forestiller en søbred i skumringen – lige før daggry. Et bål vidner om menneskers tilstedeværelse, men det er kun deres fodaftryk, der er tilbage. En række træer ved søbredden står næsten for pænt på række, og underbygger en mystisk stemning i motivet. Hvad er der sket? Hvor er ejerne af fodaftrykkene?

Øjebliksbilleder i stor skala

Ahmad Siyar Qasimi kredser ofte om modsætningsforholdet mellem det smukke og det tragiske. Han er i dialog med kunsthistorien, når han omorganiserer det klassiske figurmaleri med øjebliksbilleder. Han refererer i sine værker både til kunsthistorien og til en dyster virkelighed, de færreste af os vil eller formår at se i øjnene.

I sine værker kredser han om det udefinerbare område mellem det smukke og det tragiske og balancerer på en flydende grænse mellem fryd, frygt og fiktion. Han forstår om nogen, at den billedstorm, vi udsættes for med stadig tiltagende styrke, påvirker os i uforståelig grad.

I de seneste år har Ahmad Siyar Qasimi beskæftiget sig med genremaleriet og været inspireret af den flamske stillebens komplekse tradition for dekorative og symbolladede aspekter af noget oversanseligt. Hos Qasimi handler det symbolske ikke om en klassisk metafysisk reference. I stedet refererer han til en fænomenologisk sansning af maleriet selv, hvor billedets betydning opstår gennem dets fremvisning, nutidighed og nærvær.

Modtager af Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat 2024

Hvert år i begyndelsen af marts hylder Ny Carlsbergfondet ved en faglig prisoverrækkelse personer, der yder en særlig indsats i kunstens tjeneste og for det danske kunst- og museumslandskab. Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat tildeles en eller flere kunstnere, der med mod, originalitet og gennemslagskraft markerer sig både i Danmark og internationalt. 

I 2024 var Ahmad Siyar Qasimi blandt modtagerne af prisen, og der blev i anledning af prisoverrækkelsen produceret en kort film om hans virke. Se filmen om Ahmad Siyar Qasimi her.

Venus kan ses på Trapholt i Kolding fra 2025. Værket er erhvervet med støtte fra Ny Carlsbergfondet.

Om Ahmad Siyar Qasimi

Ahmad Siyar Qasimi (f. 1986) er født i Kabul og uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi og bor og arbejder i København. Hans malerier låner billeder fra reklamer, internettet, computer(kamp)spil, film og tv. Hos Qasimi sameksisterer de mange forskellige billedfragmenter, og gør det vanskeligt at skelne mellem billeder fra computerspil og terroristisk propaganda. Ahmad Siyar Qasimis undersøger de sanselige nuancer i vores radikalt forandrede virkelighed og dens komplekse og ustabile blanding med fiktion.

Ahmad Siyar Qasimi har bl.a. udstillet på Arken Museum for Samtidskunst, Trapholt Museum for Kunst og Design, Willumsens Museum, Kunsthal Charlottenborg og Kunstbygningen Filosoffen. Han er repræsenteret i samlingerne hos Trapholt Museum for Kunst og Design og Statens Kunstfond. Fra 2017-2019 repræsenterede Ahmad Siyar Qasimi Danmark på JCE Biennalen, i 2021 modtog han Remmen Fondens Kunstpris, og i 2024 blev han tildelt Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat.