COVID-19 har lagt et pres på de danske museer, og med restriktionerne om afstand er det samtidig vanskeligt at få plads til alle aktiviteter indendørs. I samarbejde med kunstnergruppen Büro Detour etablerer Heerup Museum et nyt kreativt udeværksted, hvor skoleklasser og andre brugere kan arbejde innovativt med kunsten i sikre rammer.

Værkstedets placering udendørs genkalder samtidig Henry Heerups mangeårige arbejde under åben himmel. Hans have i Rødovre, der var befolket af talrige kunstværker, var Heerups foretrukne arbejdsplads. Det var her, livet og kunsten smeltede sammen, og hvor han producerede størstedelen af sine værker.

I det nye kreative udeværksted, som er placeret i den gamle have omkring Heerup Museum, bliver det muligt for publikum at arbejde med kunsten på helt nye måder og med langt større materialer end hidtil. Skoleklasser, brugere fra museets kunstskole samt børn og voksne fra frivillige sociale foreninger vil i første omgang blive inviteret til at deltage. Det er planen at udeværkstedet vil blive en del af museets almindelige tilbud fra efteråret 2021.

Ekstraordinær pulje

Udeværkstedet er støttet af en bevilling fra Ny Carlsbergfondets pulje, som fondet ekstraordinært etablerede i starten af april, og som alle landets kunstmuseer har haft mulighed for at søge.  Set i lyset af den nye virkelighed i kølvandet på COVID-19 og de store økonomiske tab, som de danske museer har haft, er puljen tiltænkt publikumsrettede programmer og aktiviteter, som skal bidrage til at få publikum tilbage på museerne.

Læs mere om puljen her.