Landets gymnasieelever er omgivet af god kunst; i fællesområder, i kantinen eller udenfor. Undervisningsportalen Tæt på Kunsten, som Ny Carlsbergfondet lancerede sidste efterår, sigter efter at aktivere noget af den kunst, der befinder sig på de danske gymnasier med henblik på at styrke tilstedeværelsen af billedkunst i undervisningen.

Gå til Tæt på Kunsten

Anna Sørensen og Amalie Jacobsen og HuskMitNavn

Nu er Høng Gymnasium og Næstved Gymnasium og HF blevet del af Tæt på Kunsten. Begge gymnasier har inden for de seneste år løftet deres rammer med stedsspecifikke kunstneriske udsmykninger af markante danske samtidskunstnere. På Høng Gymnasium har kunstneren HuskMitNavn med sin karakteristiske grafitti-stil skabt seks store vægmalerier til gymnasiets gange og fællesarealer. Og på Næstved Gymnasium og HF har billedhuggeren Amalie Jacobsen skabt en stor skulptur foran gymnasiets hovedindgang, mens Anna Sørensen står bag en række store keramiske objekter samt malerier med abstrakte motiver til gymnasiets centrale trappegang.

Der er altså tale om meget forskelligartede kunstværker, hvad angår former, motiver, materialer og medier. Dette kommer også til udtryk i det omfattende undervisningsmateriale fra de to gymnasier, som nu er gjort tilgængeligt på Tæt på Kunsten. Det nye materiale består af opgavesæt, fotos af kunsten samt film, hvor kunstnerne fortæller om deres arbejde med værkerne.

Materiale tilpasset læreplaner

Tæt på Kunsten tilbyder et stort antal opgavesæt målrettet en række forskellige gymnasiefag, bl.a. dansk, billedkunst, sprogfag og historie. Materialet, som tæller både større og mindre skriftlige og mundtlige opgaver samt praktiske opgaver, er udviklet af gymnasielærerne Janne Yde og Katrine Charlotte Busk i tæt dialog med de involverede gymnasier. I forlængelse af opgaverne får eleverne stillet bl.a. film med de involverede kunstnere til rådighed. Alt sammen tilpasset, så det følger gældende læreplaner og derfor kan indgå direkte i undervisningen og eksamener.

Kunst med undervisningspotentiale

Tæt på Kunsten fokuserer på væsentlige kunstneriske manifestationer på de danske gymnasier. Historisk set har fx Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet, men også gymnasierne selv i tiltagende grad sikret god kunst til gymnasiernes vægge, gulve og udendørsarealer. Det er den kulturarv, Tæt på Kunsten aktiverer og aktualiserer i forhold til konkret undervisning.

Frit tilgængeligt og med vokseværk

Over 140 opgavesæt samt dertilhørende billed- og filmmateriale er nu frit tilgængeligt på Tæt på Kunsten. Udover gymnasierne i Høng og Næstved tager de nuværende opgaver udgangspunkt i markante kunstneriske udsmykninger på Marselisborg Gymnasium Vestfyns Gymnasium og Nyborg Gymnasium med værker af markante kunstnere som Asmund Havsteen-Mikkelsen, Malene Landgreen, Trine Boesen, Jørgen Haugen Sørensen, Jesper Christiansen, Julie Nord, Martin Bigum, Kathrine Ærtebjerg og FOS.

Nok er opgavesættene rettet mod stedsspecifikke udsmykninger, men de er skræddersyet, så de kan benyttes fra distancen af gymnasier i hele landet.

Yderligere projekter bliver iværksat på baggrund af tæt dialog med interesserede gymnasier, hvor væsentlige kunstneriske udsmykninger er planlagt eller realiseret.