Landets gymnasieelever er omgivet af god kunst; i fællesområder, i kantinen eller udenfor. Undervisningsportalen Tæt på Kunsten sigter efter at aktivere noget af den kunst, der befinder sig på de danske gymnasier, med henblik på at styrke tilstedeværelsen af billedkunst i undervisningen:

”Ny Carlsbergfondet har taget dette initiativ, fordi der er et stort potentiale i, at gymnasierne i højere grad inddrager kunsten i pensum for flere gymnasiefag. Kunsten giver anledning til væsentlige tanker og diskussioner, der går på tværs af faggrænser. Mødet med billedkunsten skærper vores kritiske og analytiske sans, ikke mindst i den billedhektiske virkelighed, vi lever i,” siger forkvinde i Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen.

Gå til Tæt på Kunsten.

Gudrun Hasle, Jesper Rasmussen og Cai Ulrich von Platen

Nu er Grenaa Gymnasium blevet del af Tæt på Kunsten. Gymnasiet har gennem årene arbejdet målrettet med at løfte sine rammer med en lang række kunstværker af markante danske samtidskunstnere. Bl.a. værker af Gudrun Hasle, Jesper Rasmussen og Cai Ulrich von Platen, som Tæt på Kunsten retter særlig fokus på. Der er tale om meget forskelligartede kunstværker, hvad angår former, motiver, materialer og medier. Dette kommer også til udtryk i undervisningsmaterialet, som nu er gjort tilgængeligt på Tæt på Kunsten. Det nye materiale består af opgavesæt, fotos af kunsten samt film, hvor kunstnerne fortæller om deres arbejde med værkerne.

”På Grenaa Gymnasium glæder vi os rigtig meget til at få endnu mere glæde af kunsten her på stedet, når der nu er adgang til rigelig og spændende undervisningsmateriale tilknyttet flere kunstværker. Nu kan elever og undervisere i højere grad – og i flere fag – arbejde med kunsten og det udviklede materiale fra Tæt på Kunsten. Materialet indeholder film, hvor eleverne nu kan møde kunstnere og høre hvilke tanker, ideer og processer, der ligger bag værket. Det er rigtigt spændende,” siger underviser i spansk og billedkunst, Helle Due Pedersen.

Materiale til flere fag og tilpasset læreplaner

Tæt på Kunsten tilbyder et stort antal opgavesæt målrettet en række forskellige gymnasiefag, bl.a. dansk, billedkunst, sprogfag og historie. Materialet, som tæller både større og mindre skriftlige og mundtlige opgaver samt praktiske opgaver, er udviklet af gymnasielærerne Janne Yde og Katrine Charlotte Busk i tæt dialog med de involverede gymnasier. I forlængelse af opgaverne får eleverne stillet bl.a. film med de involverede kunstnere til rådighed. Alt sammen tilpasset, så det følger gældende læreplaner og derfor kan indgå direkte i undervisningen og eksamener.

Kunst med undervisningspotentiale

Tæt på Kunsten fokuserer på væsentlige kunstneriske manifestationer på de danske gymnasier. Historisk set har fx Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet, men også gymnasierne selv i tiltagende grad sikret god kunst til gymnasiernes vægge, gulve og udendørsarealer. Det er den kulturarv, Tæt på Kunsten aktiverer og aktualiserer i forhold til konkret undervisning.

Gratis for alle gymnasier

Over 180 opgavesæt samt dertilhørende billed- og filmmateriale er nu frit tilgængeligt på Tæt på Kunsten. Udover Grenaa Gymnasium tager de nuværende opgaver udgangspunkt i markante kunstneriske udsmykninger på Marselisborg Gymnasium, Vestfyns Gymnasium, Høng Gymnasium, Næstved Gymnasium og HF og Nyborg Gymnasium med værker af markante kunstnere som HuskMitNavn, Amalie Jacobsen, Anna Sørensen, Asmund Havsteen-Mikkelsen, Malene Landgreen, Trine Boesen, Jørgen Haugen Sørensen, Jesper Christiansen, Julie Nord, Martin Bigum, Kathrine Ærtebjerg og FOS.

Nok er opgavesættene rettet mod stedsspecifikke udsmykninger, men de er skræddersyet, så de kan benyttes fra distancen af gymnasier i hele landet.