Efter en lang pause byder Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Ny Carlsberg Glyptotek atter inden for til en aften med Videnskab|Lidenskab i Glyptotekets Festsal. Sædvanen tro sættes videnskabsfolk og billedkunstnere stævne til interviews og samtaler modereret af vært Nynne Bjerre Christensen. Det sker som altid med nedslag i et aktuelt tema og med gratis udskænkning af aftenens øl, der udvælges særligt til lejligheden af Carlsberg Laboratorium.

Om Michael Bang Petersen

Da coronaen ramte, igangsatte professor Michael Bang Petersen forskningsprojektet ’HOPE – How Democracies Cope with Covid19’ med støtte fra Carlsbergfondet. På baggrund af omfattende dataindsamling har projektet undersøgt sammenhængen mellem myndighedernes udmeldinger, mediernes dagsorden og befolkningens adfærd. Igennem hele coronakrisen har projektets forskere således leveret indsigter i danskernes adfærd med henblik på at begrænse smittespredning.

Michael Bang Petersen og Nynne Bjerre Christensen vil stille skarpt på, hvordan danskerne agerede i den undtagelsestilstand, som prægede tiden under corona? Hvordan var tilliden til myndighederne? Og hvordan stod det til med tolerancen over for restriktioner og forbud?

Om Esben Weile Kjær

Selvom han stadig er studerende på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, har Esben Weile Kjær allerede haft en række udstillinger og afholdt performances på flere prestigiøse udstillingssteder i ind- og udland. Hans mangefacetterede arbejde kredser ofte om ungdoms- og festkulturens sociale koder og excesser. Særligt kunstnerens egen generation (f. 1992), de såkaldte millenials med deres dyrkelse af individualismen som kompas for ubegrænset selvrealisering, er genstand for Weile Kjærs både nysgerrige og kritiske undersøgelser.

Esben Weile Kjær og Nynne Bjerre Christensen vil diskutere den måde, som hans værker uden omsvøb og til tider næsten påtrængende behandler dynamikken mellem autoriteter, overskridelse, regelbundethed og grænseløse frihed. Tematikker som i den grad har været sat under prøvelse under corona og nedlukninger. 

Det ligger til familien

Videnskab og kunst ligger dybt i Carlsbergfamiliens DNA. Carlsbergs grundlægger, J.C. Jacobsen, moderniserede ølbrygningen gennem banebrydende videnskabelige metoder, ligesom han sikrede Carlsbergs fortsatte, massive støtte til videnskaben gennem etableringen af Carlsbergfondet. Historien gentog sig med sønnen Carl Jacobsen, som via overskuddet fra sit bryggeri og oprettelsen af Ny Carlsbergfondet blev den til dato største danske kunstmæcen, bl.a. ved donationen af sin enorme kunstsamling og Ny Carlsberg Glyptotek. Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet hører i dag til de største i landet, når det gælder støtte til henholdsvis videnskab og kunst.

Det er denne både vidtfavnende og levende arv, som Videnskab|Lidenskab samler sig omkring med det formål at skabe et format til at formidle nogle af videnskabens og kunstens mange indsigter.