Hvordan skildrede de kvindelige kunstnere det moderne gennembrud? På hvilke måder påvirker billedkunsten og kunstmarkedet hinanden? Og hvordan kan kunstmuseet blive en platform for lokale og sociale fællesskaber samt helt nye brugere? Disse er blot nogle af de spørgsmål, som forskere i løbet af de næste år vil kaste sig over som følge af Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ. Ny Carlsbergfondet uddelte for nylig sammenlagt 20,3 mio. kr. til i alt 13 kunstvidenskabelige forskningsprojekter, som fordeler sig på ph.d.- og postdoc-stipendier samt individuel projektstøtte.

Innovativt

Forskningsmidlerne under Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ bevilges på baggrund af projektansøgninger: ”I en tid, hvor den humanistiske forskning har været genstand for svære besparelser, er vi meget glade for at kunne støtte realiseringen af en række originale og relevante forskningsprojekter. Projekterne rummer stor nytænkning, bl.a. med en tendens til flere tværdisciplinære samarbejder, der involverer stadig flere fagligheder. Det tror vi på vil medvirke til at styrke niveauet i den kunstvidenskabelige forskning,” siger forkvinde i Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen.  

Bro mellem universiteter og museer

Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ blev etableret i 2010 med det formål at generere ny kunstvidenskabelig viden og samtidig bygge bro mellem universiteternes og museernes forskning. Forskerne er således ansat på et universitet, men deler deres arbejdstid med museerne. Ordningen, som den tager sig ud nu, skal sikre, at forskerne gennem deres undervisningsforpligtelse formidler det museale forskningsområde ind i universiteterne og omvendt bringer det universitære forskningsmiljø ud på museerne.

13 nye projekter

De ny forskningsprojekter under Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ er:

”Om kunstneren Hans Smidth og realisme, naturalisme og impressionisme før og efter år 1900” 
Museum: Museum Salling
Universitet: Aarhus Universitet
Virkemiddel: ph.d.-stipendium

”Den danske skriftdesigntradition 1890-1970”
Museum: Designmuseum Danmark
Uddannelsessted: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Virkemiddel: ph.d.-stipendium

”Hvordan kan kunstmuseet og dets formidling udgøre en platform for lokale og sociale fællesskaber, som inkluderer nye brugere?”
Museum: Skovgaard Museet
Universitet: Aarhus Universitet
Virkemiddel: postdoc-stipendium

”Om at nuancere synet på genremaleriet og styrke forbindelseslinjerne i museets samlingsområder”
Museum: Nivaagaards Malerisamling
Universitet: Aarhus Universitet
Virkemiddel: postdoc-stipendium

”Nationalgallerier i en brydningstid”
Museum: Statens Museum for Kunst
Universitet: Aarhus Universitet
Virkemiddel: postdoc-stipendium

”Forhandling af vidensfelter i samtidskunstinstitutionen”
Museum: Kunsthal Aarhus
Universitet: Aarhus Universitet
Virkemiddel: postdoc-stipendium

”Satiriske reaktioner på nye censurformer”
Museum: Frederiksbergmuseerne
Universitet: Københavns Universitet
Virkemiddel: postdoc-stipendium

“Re-Energizing Art Institutions at the Intersection
Museum: Medicinsk Museion
Universitet: Københavns Universitet
Virkemiddel: postdoc-stipendium

”Kvindernes moderne gennembrud”
Institution: Den Hirschsprungske Samling
Stipendiat: Lene Bøgh Rønberg
Virkemiddel: individuel projektstøtte

”Det åbne curriculum. Kritiske undersøgelser af kunstundervisningens pædagogiske metoder”
Institution: Det Kongelige Danske Kunstakademi
Stipendiat: Stine Hebert
Virkemiddel: individuel projektstøtte

”Dansk-japanske kunstforbindelser før og efter Anden Verdenskrig. En kortlægning og undersøgelse af tre danske kunstneres møde med japansk kunst og kultur i perioden 1930-1970”
Institution: HEART – Herning Museum of Contemporary Art
Stipendiat: Mette Højsgaard
Virkemiddel: individuel projektstøtte

“The Commodification of Art. The Discreet Dynamics of Art and Money in a Market-Driven Economy”
Institution: CBS, Copenhagen Business School
Stipendiat: Flemming Friborg
Virkemiddel: individuel projektstøtte

”En monografi om Charlotte Johannesson”
Institution: Aarhus Universitet
Stipendiat: Lars Bang Larsen
Virkemiddel: individuel projektstøtte