Albert Mertz (1920-1990) efterlod sig en stor samling af skitse- og notesbøger kaldet Noteværket. Det omfatter omkring 185 notesbøger og hæfter med tekst-, skitse- og billedmateriale fra perioden 1964-79, hvor Mertz boede i Paris og bl.a. udviklede sit mest kendte kunstneriske eftermæle - de gentagne rød-blå kompositioner. I den periode var teori og analyse vigtigere for Mertz end den egentlige udførelse af værkerne, og i sit kompromisløse arbejde mod det neutrale og åbne kunstværk, fik han skabt et unikt kunsthistorisk materiale.

Tanker, idéer og skitser

Noteværket er et enestående vidnesbyrd om Mertz’ kunstneriske proces. Udover nedskrevne tanker, overvejelser, diskussioner og analyser af kunsten indeholder Noteværket gennemarbejdede tegninger og skitser til værkserier og større ruminstallationer. Nogle blev udført og udstillet, mens andre forblev vigtige idéer i bøgerne.

Mertz eksperimenterede med, tvivlede på og spurgte til, hvad kunst er. Han fulgte sin kunstneriske tanke og idé og udtrykte sig i flere medier, fra maleri, tegning og collage til skulptur og film. Han var aktiv i årene fra 1933-90 og udgjorde en markant stemme i kunstverdenen med sine mange artikler og tekster. Han blev et vigtigt bindeled mellem 1940’ernes abstrakte kunst og efterkrigstidens ny-avantgardistiske strømninger, og interessen for hans kunst og indflydelsen af hans virke vokser i dag både herhjemme og internationalt.

Gå til arkivet

En stor del af Albert Mertz’ noteværk er blevet digitaliseret og gjort tilgængeligt, og yderligere materiale vil følge i den kommende tid. Læs mere.

Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK

I 2015 igangsatte Ny Carlsbergfondet digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK. Fondet stiller midler og digital platform til rådighed for arbejdet med digitalisering og tilgængeliggørelse af kildemateriale til udvalgte danske kunsthistoriske emner. KTDK rummer allerede nu et enormt kunsthistorisk kildemateriale, bl.a. Martinus Rørbyes rejsedagbøger, fynbomalernes brevvekslinger, J.T. Lundbyes samlede dagbøger, tidsskriftet Klingen, Elisabeth Jerichau Baumanns Breve og Henning Christiansens arkiv. Læs mere.